Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

53799, indoors, evening

Culex quinquefasciatus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex quinquefasciatus, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54069

Ετικέτες

Culex quinquefasciatus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex quinquefasciatus, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022

Τόπος

Waitaki, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54083

Ετικέτες

Culex pervigilans - Photo (c) Julia Kasper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Kasper
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex pervigilans, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54066

Ετικέτες

Culex pervigilans - Photo (c) Julia Kasper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Kasper
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex pervigilans, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54067

Ετικέτες

Culex quinquefasciatus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex quinquefasciatus, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54136

Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022

Τόπος

Hurunui, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54021

Culex pervigilans - Photo (c) Julia Kasper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Kasper
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex pervigilans, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54068, Male

Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54096

Ετικέτες

Culex pervigilans - Photo (c) Julia Kasper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Kasper
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex pervigilans, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022

Τόπος

Waitaki, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54082

Ετικέτες

Culex pervigilans - Photo (c) Julia Kasper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Kasper
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex pervigilans, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54097

Ετικέτες

Culex pervigilans - Photo (c) Julia Kasper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Kasper
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex pervigilans, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54098

Ετικέτες

Culex quinquefasciatus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex quinquefasciatus, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54099

Ετικέτες

Culex quinquefasciatus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex quinquefasciatus, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022

Περιγραφή

54107

Ετικέτες

Culex quinquefasciatus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex quinquefasciatus, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022

Περιγραφή

54120

Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54124

Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022

Περιγραφή

54131

Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022

Περιγραφή

54149

Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54157

Culex quinquefasciatus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex quinquefasciatus, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54158

Culex quinquefasciatus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex quinquefasciatus, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Taranaki, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54162

Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Taranaki, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54183

Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022

Τόπος

Manukau, NZ-AU, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54188

Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Taranaki, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54192

Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Waikato, NZ-WK, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54206

Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54210

Aedes antipodeus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Aedes antipodeus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzieman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

54211

Culex pervigilans - Photo (c) Julia Kasper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Kasper
Η ταυτότητα του χρήστη ngaro: Culex pervigilans, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 147