Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmpatrick

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 05:16 ΜΜ CDT
Hypentelium nigricans - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Hypentelium nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maisieellise

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:38 ΠΜ EST
Lepisosteus osseus - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Lepisosteus osseus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

careross

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020

Περιγραφή

Released

Moxostoma macrolepidotum - Photo (c) Justin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Moxostoma macrolepidotum, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihunta

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 02:26 ΜΜ AST

Τόπος

Trujillo Alto, PR (Google, OSM)
Pterygoplichthys - Photo (c) Luciano Bernardes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciano Bernardes
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Γένος Pterygoplichthys, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Lota lota

Παρατηρητής

robinivanvilla

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Kainuu, FI-OU, FI (Google, OSM)
Lota lota - Photo (c) cedo12, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Lota lota, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 01:38 ΜΜ CST
Aplodinotus grunniens - Photo (c) Sam O'Connell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam O'Connell
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Aplodinotus grunniens, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camillepineda

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 10:52 ΠΜ MST
Agosia chrysogaster - Photo (c) Cody Hough, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cody Hough
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Agosia chrysogaster, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 12:30 ΜΜ EST
Catostomus commersonii - Photo (c) enilned87, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Catostomus commersonii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahhale

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:35 ΜΜ EST

Περιγραφή

About 4 inches long

Cypriniformes - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Τάξη Cypriniformes, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holland

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 10:01 ΠΜ CST
Catostominae - Photo (c) Jacob Stagg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Stagg
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Υποοικογένεια Catostominae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airfryer3000

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:29 ΜΜ PST
Catostomus macrocheilus - Photo (c) Paul Kim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Kim
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Catostomus macrocheilus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin_lynch

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 09:30 ΠΜ CDT

Περιγραφή

AGFC/ANHC/WCRC/BWD survey. Post stream-restoration comparison site.

Moxostoma duquesnei - Photo (c) maurer416, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by maurer416
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Moxostoma duquesnei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin_lynch

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 09:27 ΠΜ CDT

Περιγραφή

AGFC/ANHC/WCRC/BWD survey. Post stream-restoration comparison site.

Moxostoma erythrurum - Photo (c) Owen Lockhart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Lockhart
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Moxostoma erythrurum, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin_lynch

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 09:34 ΠΜ CDT

Περιγραφή

AGFC/ANHC/WCRC/BWD survey. Post stream-restoration comparison site.

Hypentelium nigricans - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Hypentelium nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin_lynch

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 12:35 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Backpack electrofishing. Survey with ANHC, University of AR Pine Bluff, and U.S. Forest Service. With Katie Morris, Maddy Ellis, Mitzi Cole, and Amy Bult.

Hypentelium nigricans - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Hypentelium nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssabrewer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:31 ΜΜ CST
Lepisosteus oculatus - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Lepisosteus oculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trashfishdontexist

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 12:23 ΜΜ CST

Περιγραφή

Only one row of teeth on the roof of the mouth. 60 lateral line scales

Lepisosteus platostomus - Photo (c) Bart Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bart Jones
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Lepisosteus platostomus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makielb

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 09:42 ΠΜ EST

Τόπος

orlando wetlands (Google, OSM)
Lepisosteus platyrhincus - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Lepisosteus platyrhincus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbryan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 08:21 ΜΜ CST

Περιγραφή

???

Pterygoplichthys - Photo (c) Luciano Bernardes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciano Bernardes
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Γένος Pterygoplichthys, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casandraauletta

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 09:58 ΠΜ AST

Περιγραφή

Bottom feeder in a fish pond

Pterygoplichthys - Photo (c) Luciano Bernardes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciano Bernardes
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Γένος Pterygoplichthys, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebekkahleighlablue

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 11:44 ΠΜ CST
Ictiobus - Photo (c) moxostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by moxostoma
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Γένος Ictiobus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 02:34 ΜΜ PST

Περιγραφή

Who knows fish jaws?

Paralichthyidae - Photo (c) Fernando Ruiz Escobar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Ruiz Escobar
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Οικογένεια Paralichthyidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Lota lota

Παρατηρητής

demonishia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 09:31 ΠΜ +09
Lota lota - Photo (c) cedo12, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Lota lota, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syrherp

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 02:51 ΜΜ CDT
Moxostoma - Photo (c) Carlos Enrique carrera Treviño, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos Enrique carrera Treviño
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Γένος Moxostoma, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyard_conservancy

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 01:55 ΜΜ CST
Minytrema melanops - Photo (c) Owen Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Minytrema melanops, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryhalverson

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2014 12:42 ΜΜ MDT
Ptychocheilus oregonensis - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Ptychocheilus oregonensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryhalverson

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2014 03:15 ΜΜ MDT
Ptychocheilus oregonensis - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Ptychocheilus oregonensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryhalverson

Ημερομηνία

Μάιος 2009
Acipenser fulvescens - Photo (c) Carter Dorscht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carter Dorscht
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Acipenser fulvescens, Ένα μέλος του Οξυρρυγχίδες (Οικογένεια Acipenseridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Lota lota

Παρατηρητής

larryhalverson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2009 08:56 ΜΜ CST
Lota lota - Photo (c) cedo12, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Lota lota, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryhalverson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2009 05:53 ΜΜ CST
Hiodon alosoides - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη nf4t: Hiodon alosoides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13348