Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skygirl47

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 07:32 PM UTC
Lantana urticoides - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Lantana urticoides, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahaliajae

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 07:20 PM UTC
Lantana urticoides - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Lantana urticoides, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 06:57 PM CDT

Περιγραφή

Growing in a small clearing in a mixed canopy on a slope, where a tree fell.

Melampodium leucanthum - Photo (c) Matthew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Melampodium leucanthum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 07:42 PM CDT
Yucca rupicola - Photo (c) galen1845, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Galen Stewart
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Yucca rupicola, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 10:44 AM -05
Commelina erecta - Photo (c) Vernon Dye, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vernon Dye
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Commelina erecta, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 08:08 AM CDT
Dermatophyllum secundiflorum - Photo (c) lucio101, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Dermatophyllum secundiflorum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 06:35 PM CDT
Ageratina havanensis - Photo (c) hanc_botanybattalion, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by hanc_botanybattalion
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Ageratina havanensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

elliefun9_0

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 09:49 AM UTC
Λαντάνα - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 08:14 PM CDT

Περιγραφή

Thriving patch of frogfruit in a commonly available habitat: sprawling across concrete with its roots in lawn, mixed with grasses and other vegetation.

Phyla nodiflora - Photo (c) Daria, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daria
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Phyla nodiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acadonnelly

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 11:28 AM CDT
Commelina erecta - Photo (c) Vernon Dye, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vernon Dye
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Commelina erecta, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryan_step

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 04:17 PM HST
Verbena brasiliensis - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Verbena brasiliensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

bryan_step

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 11:33 AM HST
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) Francisco Gil Ramírez Lajara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Gil Ramírez Lajara
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)

Παρατηρητής

crack_slipper

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 12:26 PM UTC
Δενδρολίβανο - Photo (c) Giuseppe Buscemi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Buscemi
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 06:03 PM CDT

Περιγραφή

A many-stemmed fleabane.

Erigeron modestus - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Erigeron modestus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolynmegason

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 02:17 PM UTC
Erigeron modestus - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Erigeron modestus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msquist

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 10:10 AM UTC
Melampodium leucanthum - Photo (c) Matthew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Melampodium leucanthum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lalitaastvatsaturian

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 08:40 AM UTC
Commelina erecta - Photo (c) Vernon Dye, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vernon Dye
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Commelina erecta, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lalitaastvatsaturian

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 08:40 AM UTC
Commelina - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Γένος Commelina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msquist

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 10:11 AM UTC
Commelina - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Γένος Commelina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msquist

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 10:11 AM UTC
Tradescantia gigantea - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Tradescantia gigantea, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msquist

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 10:54 AM UTC
Tradescantia gigantea - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Tradescantia gigantea, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crack_slipper

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 03:44 PM UTC
Glandularia bipinnatifida - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Glandularia bipinnatifida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crack_slipper

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 06:16 PM UTC

Τόπος

Niederwald, TX, US (Google, OSM)
Eustoma grandiflorum - Photo (c) Toby Hibbitts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Toby Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Eustoma grandiflorum, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλωμίς (Γένος Phlomis)

Παρατηρητής

hooligan_

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 07:15 PM UTC
Φλωμίς - Photo (c) Stefano Doglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefano Doglio
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Φλωμίς (Γένος Phlomis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skygirl47

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 07:32 PM UTC
Cinco Negritos Tejano - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Lantana × urticoides [inactive], Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakhill

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 08:01 AM CDT

Τόπος

Smithville, TX, US (Google, OSM)
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twofoxes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 07:26 PM UTC
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmcbride

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 09:53 AM UTC
Solanum dimidiatum - Photo (c) C Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C Ross
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Solanum dimidiatum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tentoedsloth

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 11:29 AM HST
Justicia americana - Photo (c) brittswinford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Justicia americana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenerd_joel

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 11:20 AM HST
Plectocephalus americanus - Photo (c) Cosmic Cat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nerissas: Plectocephalus americanus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 45