Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

anilny

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 08:53 ΠΜ IST
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanmaygokhale

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)
Nilgiritragus hylocrius - Photo (c) lauren_brown27, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Nilgiritragus hylocrius, Ένα μέλος του Αιγωδίνι (Φυλή Caprini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

Παρατηρητής

gannu03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 04:19 ΜΜ IST
Πράσινος Παπαγάλος - Photo (c) Mousam Ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gannu03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 05:31 ΜΜ IST

Τόπος

Cherthala (Google, OSM)
Dendrocitta vagabunda - Photo (c) Sharma BC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharma BC
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Dendrocitta vagabunda, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)

Παρατηρητής

gannu03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 06:09 ΜΜ IST

Τόπος

Cherthala (Google, OSM)
Κοινή Μάινα - Photo (c) VarmaX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by VarmaX
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018 09:40 ΠΜ IST
Orthetrum sabina - Photo (c) jeevan jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Orthetrum sabina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Μακάκος (Macaca radiata)

Παρατηρητής

swatiudayraj

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 12:00 ΜΜ IST
Κοινός Μακάκος - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Κοινός Μακάκος (Macaca radiata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swatiudayraj

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 12:50 ΜΜ IST
Anas poecilorhyncha - Photo (c) sanjaydate, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Anas poecilorhyncha, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

swatiudayraj

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 01:03 ΜΜ IST
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swatiudayraj

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 01:10 ΜΜ IST
Acridotheres fuscus - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Acridotheres fuscus, Ένα μέλος του Μάινα (Γένος Acridotheres)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afsarnayakkan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:32 ΠΜ IST

Τόπος

Madayipara (Google, OSM)
Rathinda amor - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Rathinda amor, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afsarnayakkan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:36 ΠΜ IST

Τόπος

Madayipara (Google, OSM)
Rathinda amor - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Rathinda amor, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_whiteley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2012 12:27 ΜΜ IST
Haliastur indus - Photo (c) Barb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barb
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Haliastur indus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κήρυλος (Ceryle rudis)

Παρατηρητής

david_whiteley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2012 12:44 ΜΜ IST
Κήρυλος - Photo (c) yoyolgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Κήρυλος (Ceryle rudis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμυρναλκυόνη (Halcyon smyrnensis)

Παρατηρητής

david_whiteley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2012 12:37 ΜΜ IST
Σμυρναλκυόνη - Photo (c) Ashutosh Shinde, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashutosh Shinde
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Σμυρναλκυόνη (Halcyon smyrnensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2019 03:47 ΜΜ IST
Hydrophasianus chirurgus - Photo (c) Sriram Reddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sriram Reddy
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Hydrophasianus chirurgus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_whiteley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2012 10:04 ΠΜ IST
Dicrurus paradiseus - Photo (c) Dmitry Ivanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Ivanov
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Dicrurus paradiseus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_whiteley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2012 09:52 ΠΜ IST
Vestalis gracilis - Photo (c) Vipin Baliga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Vestalis gracilis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_whiteley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2012 09:17 ΠΜ IST
Haliastur indus - Photo (c) Barb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barb
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Haliastur indus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2019 03:37 ΜΜ IST
Μαυροκέφαλος Ασημομύτης - Photo (c) Jerome Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jerome Foster
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Μαυροκέφαλος Ασημομύτης (Lonchura malacca)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2019 04:07 ΜΜ IST
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_whiteley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2012 12:40 ΜΜ IST
Gallus sonneratii - Photo (c) Uday Agashe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uday Agashe
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Gallus sonneratii, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_whiteley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2012 11:21 ΠΜ IST
Neurobasis chinensis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Neurobasis chinensis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2019 03:36 ΜΜ IST
Dendrocygna javanica - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Dendrocygna javanica, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_whiteley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2012 11:47 ΠΜ IST
Neurothemis tullia - Photo (c) Bähram Alagheband, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Bähram Alagheband
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Neurothemis tullia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_whiteley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2012 11:42 ΠΜ IST
Trithemis aurora - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Trithemis aurora, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2019 04:01 ΜΜ IST
Merops philippinus - Photo (c) Vijay Vanaparthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Vanaparthy
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Merops philippinus, Ένα μέλος του Μέροπας (Γένος Merops)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2018 04:34 ΜΜ IST
Vanellus indicus - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Vanellus indicus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2018 04:11 ΜΜ IST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2018 04:51 ΜΜ IST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη navaneethsinigeorge: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 42059