Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lezabee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2018 12:29 ΜΜ PST
Eratigena duellica - Photo (c) Leah Ramsay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Ramsay
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Eratigena duellica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothica

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 01:07 ΜΜ PDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Dermestidae - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Οικογένεια Dermestidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theoverzealousleaf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 11:46 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Y’all, it took me TOO LONG to figure out what this was, I should have just uploaded it anyways but my cousin said it looked like oats someone left on the trail and I let it get to my head… thank you @natureguy for your recent upload that saved my sanity

Populus trichocarpa - Photo (c) Heather Navle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Heather Navle
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Populus trichocarpa, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romartin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 02:24 ΜΜ PDT
Calystegia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Γένος Calystegia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gordonhogenson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 04:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tuxedo bug

Rhyparochromus vulgaris - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Rhyparochromus vulgaris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019
Eudonia commortalis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Eudonia commortalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinbaine

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 04:33 ΜΜ PDT
Pidonia - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Γένος Pidonia, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etienne_siew

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 05:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

These are the coolest moths I have seen, what an amazing disguise 🥸!!

Pennisetia marginatum - Photo (c) Linda Watson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Linda Watson
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Pennisetia marginatum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

night-owl-naturals

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merrinandplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 04:13 ΜΜ PDT
Persicaria hydropiperoides - Photo (c) Cindy Haddon Andrews, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cindy Haddon Andrews
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Persicaria hydropiperoides, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merrinandplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Macaria lorquinaria - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Macaria lorquinaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 12:00 ΜΜ PDT
Sphecodes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Γένος Sphecodes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

tremu

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 01:53 ΜΜ PDT

Τόπος

Seattle (Google, OSM)
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 04:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

About 1.5cm long

Vespericola columbianus - Photo (c) Paul Norwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Norwood
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Vespericola columbianus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellaormseth

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 01:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Small, intricately decorated grey moth.

Venusia pearsalli - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Venusia pearsalli, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Autographa californica - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Autographa californica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

dmathews

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 07:41 ΜΜ PST
Μεγακήρυλος - Photo (c) Alan R. Biggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan R. Biggs
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewrunn1ng

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 12:57 ΜΜ PDT
Chilocorus - Photo (c) Jeff Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Γένος Chilocorus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 04:32 ΜΜ PDT
Eusphalerum - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Γένος Eusphalerum, Ένα μέλος του Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)

Παρατηρητής

jerryzhu

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2016
Δυτικός Ελαφοποντικός - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Δυτικός Ελαφοποντικός (Peromyscus sonoriensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)

Παρατηρητής

princeofthesea

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 11:42 ΠΜ PDT
Hypochaeridinae - Photo (c) Оксана Ермилова, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Оксана Ермилова
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Υποφυλή Hypochaeridinae, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 02:31 ΜΜ PDT
Cybaeus - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Γένος Cybaeus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssamagliaro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessanoel

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 06:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Seems out of range but it really doesn’t look like A. Columbianus.

Ariolimax columbianus - Photo (c) ritchie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Ariolimax columbianus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 04:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

About 1.5cm long

Vespericola columbiana - Photo (c) NatureGuy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by NatureGuy
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Vespericola columbiana [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sageost

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 02:33 ΜΜ PDT
Therion - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Γένος Therion, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:49 ΠΜ PDT
Ιχνευμονοειδή - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasyount

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 11:50 ΠΜ PDT
Chaerophyllum temulum - Photo (c) Eva Ekeblad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Chaerophyllum temulum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s24lawrence

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 04:25 ΜΜ PDT

Τόπος

Bellevue, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo by Franja

Enchoria lacteata - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Enchoria lacteata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη natureguy: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 275