Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist3754

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2019 10:22 AM AWST
Broussonetia papyrifera - Photo (c) Suhel Quader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Suhel Quader
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist5182: Broussonetia papyrifera, Ένα μέλος του Μορεοειδή (Οικογένεια Moraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

jn3591

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2019 09:34 AM AWST
Πάπια Βαβαρίας - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist5182: Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentyu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 02:07 PM AWST
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist5182: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehurme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2018 01:16 PM AWST
Gracupica nigricollis - Photo (c) Darren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist5182: Gracupica nigricollis, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

stonestone

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 02:56 PM AWST

Περιγραφή

歌兒?

Περιστέρι - Photo (c) Andrew Reding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist5182: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2019
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 5