Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyjaecker-jones

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 01:40 ΜΜ PST
Arctostaphylos glauca - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Arctostaphylos glauca, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyjaecker-jones

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 01:40 ΜΜ PST
Arctostaphylos glauca - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Arctostaphylos glauca, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyjaecker-jones

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 01:40 ΜΜ PST
Arctostaphylos glauca - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Arctostaphylos glauca, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyjaecker-jones

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 01:40 ΜΜ PST
Adenostoma fasciculatum - Photo (c) Cesar Guerrero, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cesar Guerrero
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Adenostoma fasciculatum, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjanicki93

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 01:52 ΜΜ PDT

Τόπος

Lower Lake, CA, US (Google, OSM)
Gilia capitata - Photo (c) Cliff Hutson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Gilia capitata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjanicki93

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 01:59 ΜΜ PDT
Allium fimbriatum - Photo (c) svillebirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by svillebirder
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Allium fimbriatum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjanicki93

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 01:58 ΜΜ PDT
Allium amplectens - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Allium amplectens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

kjanicki93

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 08:40 ΠΜ PDT

Τόπος

Lower Lake, CA, US (Google, OSM)
Λιβαδοσφυριχτής - Photo (c) world_lineage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by world_lineage
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjanicki93

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 12:00 ΜΜ PDT

Τόπος

Guinda, CA, US (Google, OSM)
Calochortus amabilis - Photo (c) Dan and Raymond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Calochortus amabilis, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjanicki93

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 01:35 ΜΜ PDT

Τόπος

Guinda, CA, US (Google, OSM)
Dudleya cymosa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Dudleya cymosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjanicki93

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 01:03 ΜΜ PDT

Τόπος

Guinda, CA, US (Google, OSM)
Cirsium occidentale - Photo (c) Rick Wachs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rick Wachs
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Cirsium occidentale, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjanicki93

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 01:41 ΜΜ PDT

Τόπος

Guinda, CA, US (Google, OSM)
Penstemon heterophyllus - Photo (c) Jennifer Chandler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Chandler
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Penstemon heterophyllus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apddarn

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 01:51 ΜΜ PDT
Fremontodendron californicum - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Fremontodendron californicum, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjanicki93

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 01:51 ΜΜ PDT
Fremontodendron californicum - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Fremontodendron californicum, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apddarn

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 02:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Flower

Plagiobothrys - Photo (c) dsommer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Γένος Plagiobothrys, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjanicki93

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2020 12:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Napa, CA, US (Google, OSM)
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Phoradendron leucarpum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apddarn

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 11:05 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Toyon

Heteromeles arbutifolia - Photo (c) Kristin Komatsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin Komatsubara
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Heteromeles arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apddarn

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 11:10 ΠΜ PDT
Quercus durata - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Quercus durata, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apddarn

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 01:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Plant

Heteromeles arbutifolia - Photo (c) Kristin Komatsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin Komatsubara
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Heteromeles arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apddarn

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 01:23 ΜΜ PDT
Eriodictyon californicum - Photo (c) Eric Koberle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Koberle
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Eriodictyon californicum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apddarn

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 02:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Owl

Castilleja exserta - Photo (c) Steve Kelley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Kelley
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Castilleja exserta, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apddarn

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 02:08 ΜΜ PDT
Ceanothus cuneatus - Photo (c) Logic McDaniel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logic McDaniel
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Ceanothus cuneatus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apddarn

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 10:19 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Primula hendersoni

Primula hendersonii - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Primula hendersonii, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjanicki93

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 01:04 ΜΜ PDT

Τόπος

Lower Lake, CA, US (Google, OSM)
Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Melanerpes formicivorus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apddarn

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 10:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Mahogony

Cercocarpus betuloides - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Matson
Η ταυτότητα του χρήστη natashakd: Cercocarpus betuloides, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 25