Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:35 AM SAST
Cussonia paniculata sinuata - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Cussonia paniculata ssp. sinuata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:35 AM SAST
Cussonia paniculata sinuata - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Cussonia paniculata ssp. sinuata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gdjonker

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:13 AM SAST
Acanthaceae - Photo (c) Tim Waters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Οικογένεια Acanthaceae, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gdjonker

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:13 AM SAST
Blepharis integrifolia integrifolia - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Blepharis integrifolia var. integrifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gdjonker

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:55 AM SAST
Hermannia depressa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Hermannia depressa, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenpagel67

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:53 PM SAST
Hypoestes forskaolii - Photo (c) Joan Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Hypoestes forskaolii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenpagel67

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:50 AM SAST
Jamesbrittenia burkeana - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Jamesbrittenia burkeana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ndlelehle_bukeka

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:59 AM SAST
Zinnia peruviana - Photo (c) Lol crazon sus, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Israel Pérez
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Zinnia peruviana, Ένα μέλος του Ζίννια (Γένος Zinnia)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος Ο Τρισχιδής (Hibiscus trionum)

Παρατηρητής

birdcrr

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:43 AM SAST
Ιβίσκος Ο Τρισχιδής - Photo (c) Dan Lory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Ιβίσκος Ο Τρισχιδής (Hibiscus trionum)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenpagel67

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:16 AM SAST
Themeda triandra - Photo (c) Lauren Baur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Themeda triandra, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:55 AM SAST
Clematis brachiata - Photo (c) Andrew Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Clematis brachiata, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:33 AM SAST
Αιγυπτιακή Χήνα - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:28 AM SAST
Ziziphus mucronata mucronata - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Ziziphus mucronata ssp. mucronata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:28 AM SAST
Ehretia rigida nervifolia - Photo (c) Linda Loffler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Ehretia rigida ssp. nervifolia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:33 AM SAST
Euphorbia prostrata - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Euphorbia prostrata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:42 AM SAST
Ledebouria luteola - Photo (c) Kobie du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Ledebouria luteola, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:42 AM SAST
Ziziphus mucronata mucronata - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Ziziphus mucronata ssp. mucronata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:51 AM SAST
Raphionacme hirsuta - Photo (c) juddkirkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Raphionacme hirsuta, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:03 AM SAST
Ipomoea oblongata - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Ipomoea oblongata, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:28 AM SAST
Searsia lancea - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Searsia lancea, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:51 AM SAST
Raphionacme hirsuta - Photo (c) juddkirkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Raphionacme hirsuta, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:53 AM SAST
Haliaeetus vocifer - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Haliaeetus vocifer, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:53 AM SAST
Ruellia cordata - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Ruellia cordata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolwazi

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:19 PM SAST
Teucrium trifidum - Photo (c) Luc Strydom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Teucrium trifidum, Ένα μέλος του Τεύκριο (Γένος Teucrium)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolwazi

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:16 PM SAST
Clematis brachiata - Photo (c) Andrew Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Clematis brachiata, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vuyiswasithatu

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:20 AM SAST
Lannea edulis - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Lannea edulis, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Οικογένεια Anacardiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vuyiswasithatu

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:54 AM SAST
Scabiosa columbaria - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Scabiosa columbaria, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vuyiswasithatu

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:56 AM SAST
Verbena bonariensis - Photo (c) Alexandre Dulaunoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Verbena bonariensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenpagel67

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:40 PM SAST
Boophone disticha - Photo (c) wendymtaylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Boophone disticha, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinaseegers

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:10 AM SAST
Asio capensis - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Asio capensis, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 129