Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaan_kotze

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:10 AM SAST
Lactuca inermis - Photo (c) selwynq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Lactuca inermis, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaan_kotze

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:07 AM SAST
Wahlenbergia - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Γένος Wahlenbergia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaan_kotze

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:31 AM SAST
Monsonia angustifolia - Photo (c) Christine Sydes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Sydes
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Monsonia angustifolia, Ένα μέλος του Γερανιοειδή (Οικογένεια Geraniaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaan_kotze

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:00 AM SAST
Dicoma anomala - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Dicoma anomala, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henniedebeer

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:13 AM SAST
Polygala hottentotta - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Polygala hottentotta, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henniedebeer

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:11 AM SAST
Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου (Hystrix africaeaustralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaan_kotze

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:08 AM SAST
Hypoestes - Photo (c) Bart Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bart Wursten
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Γένος Hypoestes, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip_paige_green

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:57 PM SAST
Amblyospiza albifrons - Photo (c) WildNothos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WildNothos
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Amblyospiza albifrons, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marikav

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:43 PM SAST
Felicia muricata - Photo (c) Pieter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Felicia muricata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spekplant

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 07:08 AM SAST
Ziziphus mucronata - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Ziziphus mucronata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marikav

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:39 PM SAST
Felicia muricata - Photo (c) Pieter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Felicia muricata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marikav

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:36 PM SAST
Felicia muricata - Photo (c) Pieter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Felicia muricata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaan_kotze

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:24 AM SAST
Clematis brachiata - Photo (c) Andrew Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Clematis brachiata, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaan_kotze

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:29 AM SAST
Lantana rugosa - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Lantana rugosa, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaan_kotze

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:54 AM SAST
Zinnia peruviana - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Zinnia peruviana, Ένα μέλος του Ζίννια (Γένος Zinnia)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary162

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:29 PM SAST
Ledebouria - Photo (c) Robert Archer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Archer
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Γένος Ledebouria, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaan_kotze

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:33 AM SAST
Oenothera rosea - Photo (c) M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by M
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Oenothera rosea, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary162

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:33 PM SAST
Hermannia depressa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Hermannia depressa, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaan_kotze

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:04 AM SAST
Euclea crispa - Photo (c) fayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fayne
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Euclea crispa, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spekplant

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 07:37 AM SAST
Zanthoxylum capense - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Zanthoxylum capense, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaan_kotze

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:24 AM SAST
Macledium zeyheri zeyheri - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Macledium zeyheri ssp. zeyheri, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lezanne_rossouw

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:34 PM SAST
Zinnia peruviana - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Zinnia peruviana, Ένα μέλος του Ζίννια (Γένος Zinnia)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary162

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:02 PM SAST
Ledebouria ovatifolia - Photo (c) Jane Trembath, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jane Trembath
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Ledebouria ovatifolia, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdwebber

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:42 AM SAST
Damaliscus pygargus phillipsi - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Damaliscus pygargus ssp. phillipsi, Ένα μέλος του Αντιλόπη Μπόντεμποκ (Damaliscus pygargus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noza1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:41 AM SAST

Περιγραφή

Themeda triandra

Themeda triandra - Photo (c) Michael Cincotta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Cincotta
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Themeda triandra, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noza1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:44 AM SAST

Περιγραφή

Schozachyrium sanguinium

Schizachyrium sanguineum - Photo (c) Pablo L Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pablo L Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Schizachyrium sanguineum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noza1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:10 AM SAST

Περιγραφή

Quil (porcupine)

Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου (Hystrix africaeaustralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noza1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:22 AM SAST

Περιγραφή

Diheteropogon amplectens

Diheteropogon amplectens - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Diheteropogon amplectens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noza1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:24 AM SAST

Περιγραφή

Trichonoera grandiglumis

Trichoneura grandiglumis - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Trichoneura grandiglumis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdwebber

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:05 PM SAST
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη natalie_horn: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 211