Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcoalp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 08:09 ΠΜ UTC
Roseodendron donnell-smithii - Photo (c) Daniel Rodríguez Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Rodríguez Mendoza
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Roseodendron donnell-smithii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 11:37 ΠΜ UTC

Περιγραφή

DAP 80,60 cm
Valor estructural $221.021,14
Almacenamiento de carbono 519,50 kg $1.915,74
Secuestro bruto de carbono 37,90 kg/año $139,74 /año
Escurrimiento evitado 1,80 m³/año $79,09 /año
Eliminación de la contaminación 882,90 g/año $502,02 /año

Beneficios anuales totales $720,85 /año

Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 11:38 ΠΜ UTC

Περιγραφή

DAP 58,70 cm
Valor estructural $123.669,04
Almacenamiento de carbono 261,90 kg $965,78
Secuestro bruto de carbono 22,70 kg/año $83,77 /año
Escurrimiento evitado 1,60 m³/año $73,42 /año
Eliminación de la contaminación 819,50 g/año $466,02 /año

Beneficios anuales totales $623,21 /año

Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 01:04 ΜΜ UTC

Περιγραφή

DAP 30,90 cm
Valor estructural $40.300,85
Almacenamiento de carbono 64,70 kg $238,67
Secuestro bruto de carbono 10,60 kg/año $38,92 /año
Escurrimiento evitado 0,50 m³/año $22,88 /año
Eliminación de la contaminación 255,50 g/año $145,27 /año
Beneficios anuales totales $207,07 /año

Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 01:04 ΜΜ UTC

Περιγραφή

DAP 55,40 cm
Valor estructural $110.928,44
Almacenamiento de carbono 290,70 kg $1.071,96
Secuestro bruto de carbono 9,90 kg/año $36,62 /año
Escurrimiento evitado 0,40 m³/año $18,86 /año
Eliminación de la contaminación 210,50 g/año $119,72 /año
Beneficios anuales totales $175,20 /año

Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 02:50 ΜΜ UTC

Περιγραφή

DAP 11,50 cm
Valor estructural $10.259,29
Almacenamiento de carbono 6,30 kg $23,23
Secuestro bruto de carbono 3,40 kg/año $12,60 /año
Escurrimiento evitado 0,10 m³/año $3,13 /año
Eliminación de la contaminación 34,40 g/año $16,80 /año
Beneficios anuales totales $32,53 /año

Hibiscus tiliaceus - Photo (c) venus5026, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by venus5026
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Hibiscus tiliaceus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo914

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 08:03 ΠΜ HST
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmanuel90

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 07:38 ΠΜ -05
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

citlali16

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2019 05:53 ΜΜ CST
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierlv

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 05:47 ΜΜ CDT
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bachuaa_357033

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 03:21 ΜΜ CDT

Περιγραφή

La persona de referencia mide 1.67

Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bachuaa_357033

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 03:24 ΜΜ CDT

Περιγραφή

La persona de referencia mide 1.67

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bachuaa_357033

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 03:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

La persona de referencia mide 1.67

Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bachuaa_357033

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 03:34 ΜΜ CST

Περιγραφή

La persona de referencia mide 1.67

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bachuaa_263610

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 05:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

objeto de referencia: 182cm

Jacaranda mimosifolia - Photo (c) Alan demian benadia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan demian benadia
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Jacaranda mimosifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guadalupecastorena

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 11:30 ΠΜ CST
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucewbailey

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2018 02:45 ΜΜ MST
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jle152

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019 02:41 ΜΜ PST
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lsmithbravender

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 03:49 ΜΜ MST
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okaylily

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 12:43 ΜΜ CST
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kai42

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 06:24 ΠΜ CST
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvalov

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2010 12:45 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Tree 7-10 m H, flowers large, reddish-orange, 8-12 cm D.

Ετικέτες

Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvalov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2014 12:28 ΜΜ MST

Περιγραφή

Tree 7-10 m H, flowers large, reddish-orange, 8-12 cm D.

Ετικέτες

Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colewesc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 04:26 ΜΜ MST
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankzleidman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 10:05 ΠΜ MST

Περιγραφή

El Enchanto Hotel

Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary515

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 10:41 ΠΜ MST
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pak

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 04:39 ΜΜ MST

Τόπος

Loreto, MX-BS, MX (Google, OSM)
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielagmez

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 04:22 ΜΜ MST
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisol04

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 12:35 ΜΜ CST

Περιγραφή

Conocida como Flor del Árbol Tulipan

Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:57 ΜΜ CDT

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη nasua: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1508