Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danyupley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 09:10 PM UTC
Sedum lucidum - Photo (c) Alexandre Ziani de Borba, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Sedum lucidum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danyupley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 09:10 PM UTC
Echeveria pulvinata - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria pulvinata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlos69

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016 06:32 PM CET
Echeveria subrigida - Photo (c) Jean-Michel Moullec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria subrigida, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariocastanedasanchez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 03:00 PM CST
Echeveria secunda - Photo (c) Elvis Herrera Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria secunda, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabyglez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 11:40 AM CST
Sedum lucidum - Photo (c) Alexandre Ziani de Borba, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Sedum lucidum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericksus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 12:08 PM CST
Echeveria coccinea - Photo (c) nihaib, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by nihaib
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria coccinea, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlos69

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2015 12:10 PM CET
Echeveria nodulosa - Photo (c) Diego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria nodulosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlos69

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2015 04:31 PM CET
Echeveria macdougallii - Photo (c) Anneke Jonker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria macdougallii, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbtis_28

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 10:40 PM UTC

Περιγραφή

En este árbol pequeño, como de 2.5 a 3 metros de alto, vi un colibrí erde esmeralda endémico de Cozumel, una reinita mielera y otra sve pequeña que supe identificar

Bauhinia - Photo (c) Zelda Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Γένος Bauhinia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 09:36 AM CDT
Pachyphytum viride - Photo (c) Edgar Pedro Méndez Vázquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Pachyphytum viride, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Βελτίωση
Sedum dendroideum - Photo (c) Fabiola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Sedum dendroideum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

misael43

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 11:56 AM CDT
Talinum - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Γένος Talinum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m0liveray-

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 04:52 PM PDT
Gibbiflorae - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Τμήμα Gibbiflorae, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelcanou

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 02:44 PM UTC
Sedum goldmanii - Photo (c) dale_denham_logsdon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Sedum goldmanii, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelcanou

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 02:56 PM UTC
Echeveria gibbiflora - Photo (c) Zabdiel Peralta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria gibbiflora, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelcanou

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 03:29 PM UTC
Sedum bourgaei - Photo (c) Leopoldo Hurtado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Sedum bourgaei, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelcanou

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 03:41 PM UTC
Echeveria gibbiflora - Photo (c) Zabdiel Peralta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria gibbiflora, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelcanou

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 06:09 AM UTC
Echeveria fulgens - Photo (c) Luis Angel Diaz Vazquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria fulgens, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelcanou

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 07:09 AM UTC
Sedum oxypetalum - Photo (c) Frank Vincentz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Sedum oxypetalum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelcanou

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 07:09 AM UTC
Sedum oxypetalum - Photo (c) Frank Vincentz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Sedum oxypetalum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelcanou

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 07:09 AM UTC
Sedum oxypetalum - Photo (c) Frank Vincentz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Sedum oxypetalum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:31 PM CDT
Sedum oxypetalum - Photo (c) Frank Vincentz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Sedum oxypetalum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristian_giovanni

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:27 PM CDT

Περιγραφή

Se encuentra en cañones húmedos con poblaciones muy pequeñas

Echeveria strictiflora - Photo (c) Raúl Ernestoo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria strictiflora, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavellperez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 01:31 PM CST
Echeveria gibbiflora - Photo (c) Zabdiel Peralta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria gibbiflora, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heri13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 07:43 AM CST
Echeveria secunda - Photo (c) Elvis Herrera Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria secunda, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hernandezherrerakarencitlali

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 03:12 PM UTC
Crassula ovata - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Crassula ovata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zomvite

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 05:30 PM CST
Echeveria gibbiflora - Photo (c) Zabdiel Peralta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria gibbiflora, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizette_pons_martin_del_campo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 01:18 PM CST
Echeveria gibbiflora - Photo (c) Zabdiel Peralta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Echeveria gibbiflora, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axuni

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 03:08 PM CDT
Graptopetalum saxifragoides - Photo (c) Abel Castillo Perez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Graptopetalum saxifragoides, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axuni

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 03:08 PM CDT
Graptopetalum - Photo (c) Luis Jesús Saldaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nachotorres: Γένος Graptopetalum, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 9800