Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natgrace18

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020

Περιγραφή

Several juvenile bluebirds were present along with the adults.

Sialia sialis - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη n5vho: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

natgrace18

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020

Περιγραφή

Small flock of waxwings perched in a maple tree. This is the third time this year I have seen flocks of waxwings and robins together. Do the two species often accompany one another?

Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) Kyle Tansley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle Tansley
Η ταυτότητα του χρήστη n5vho: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natgrace18

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019

Περιγραφή

Two ducks swimming in the water after a heavy rain the night before.

Dendrocygna autumnalis - Photo (c) mlhradio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη n5vho: Dendrocygna autumnalis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natgrace18

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2019
Melanerpes aurifrons - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη n5vho: Melanerpes aurifrons, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natgrace18

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2019
Meleagris gallopavo intermedia - Photo (c) GPA Photo Archive, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη n5vho: Meleagris gallopavo ssp. intermedia, Ένα μέλος του Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natgrace18

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019
Megaceryle torquata - Photo (c) Cullen Hanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cullen Hanks
Η ταυτότητα του χρήστη n5vho: Megaceryle torquata, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6