Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexpellegrini

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 10:08 ΠΜ EDT
Condylostylus patibulatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mwilliams76: Condylostylus patibulatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblithe

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:31 ΠΜ EDT
Condylostylus patibulatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mwilliams76: Condylostylus patibulatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cverwaal

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 12:57 ΜΜ EDT
Condylostylus patibulatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mwilliams76: Condylostylus patibulatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgessing

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 12:43 ΜΜ EDT
Condylostylus patibulatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mwilliams76: Condylostylus patibulatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cverwaal

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 12:57 ΜΜ EDT
Condylostylus patibulatus - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη mwilliams76: Σύνθετο Condylostylus patibulatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexpellegrini

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 10:08 ΠΜ EDT
Condylostylus patibulatus - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη mwilliams76: Σύνθετο Condylostylus patibulatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblithe

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:31 ΠΜ EDT
Condylostylus patibulatus - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη mwilliams76: Σύνθετο Condylostylus patibulatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalen27

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 11:42 ΠΜ EST
Capniidae - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη mwilliams76: Οικογένεια Capniidae, Ένα μέλος του Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 8