Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuichen

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 03:15 ΜΜ CST
Spiranthes sinensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Spiranthes sinensis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuichen

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 03:08 ΜΜ CST
Hydrocotyle verticillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Hydrocotyle verticillata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanlin_dasein

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 03:24 ΜΜ CST
Spiranthes sinensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Spiranthes sinensis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jingtzuo

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:23 ΜΜ CST

Τόπος

台灣新北市DDM (Google, OSM)
Polyphylla dahnshuensis - Photo (c) JINGTZUO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JINGTZUO
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Polyphylla dahnshuensis, Ένα μέλος του Πολύφυλλο (Γένος Polyphylla)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epiphytehsu

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2018 02:00 ΜΜ CST

Τόπος

Chilan, Taiwan (Google, OSM)

Περιγραφή

Maker:L,Date:2017-7-16,Ver:5,Lens:Kan03,Act:Kan02,E-Y

Arisaema formosanum - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lijin Huang (紫楝)
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Arisaema formosanum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yutzulin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Cynoglossum alpestre - Photo (c) Cheng-Tao Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cheng-Tao Lin
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Cynoglossum alpestre, Ένα μέλος του Κυνόγλωσσο (Γένος Cynoglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nut

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 12:27 ΜΜ AWST
Bischofia javanica - Photo (c) George Su, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by George Su
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Bischofia javanica, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist44888

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 09:17 ΠΜ AWST
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forestfalcon

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 04:57 ΜΜ CST
Pyrus pyrifolia - Photo (c) Michael Kielb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Kielb
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Pyrus pyrifolia, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maud7

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 02:15 ΜΜ HKT
Echinochloa colonum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Echinochloa colonum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

picturelearner

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 11:25 ΠΜ CST
Echinochloa colonum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Echinochloa colonum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yyykkyyykk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 10:37 ΠΜ CDT

Τόπος

台灣台南市 (Google, OSM)
Echinochloa colonum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Echinochloa colonum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist001

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 04:47 ΜΜ AWST
Brucea javanica - Photo (c) Ajahn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ajahn
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Brucea javanica, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2024
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist51349

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Taxus wallichiana - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Chief RedEarth
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Taxus wallichiana, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellalin65

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Podocarpus costalis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Podocarpus costalis, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuukumo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Podocarpus costalis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Podocarpus costalis, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol_kwok

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 09:49 ΜΜ HKT
Satsuma takkiriensis - Photo (c) larivera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larivera
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Satsuma takkiriensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pochung

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 08:02 ΜΜ CDT

Τόπος

巨木步道 (Google, OSM)
Satsuma takahasii - Photo (c) 陳柏璋, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 陳柏璋
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Satsuma takahasii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilyshao

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 05:06 ΜΜ CST
Ginkgo biloba - Photo (c) michelleleung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Ginkgo biloba, Ένα μέλος του Γκίγκο (Ομοταξία Ginkgoopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deerjacksonhu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2006

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

Cycas taitungensis as the synonym of C. revoluta.

Cycas revoluta - Photo (c) kuqi_baba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kuqi_baba
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Cycas revoluta, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u0913116

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Cycas revoluta - Photo (c) kuqi_baba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kuqi_baba
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Cycas revoluta, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zxchang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Taitung, TW-TA, TW (Google, OSM)
Cycas revoluta - Photo (c) kuqi_baba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kuqi_baba
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Cycas revoluta, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)

Παρατηρητής

jhen

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 03:53 ΜΜ AWST
Ξάνθιο Το Χοιράδιον - Photo (c) Aleksandr Ebel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Ebel
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist70637

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 04:51 ΜΜ CST

Τόπος

高樹鄉, TW (Google, OSM)
Spathodea campanulata - Photo (c) plectrudis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by plectrudis
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiao0922

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 11:43 ΠΜ AWST
Achyranthes aspera indica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Achyranthes aspera var. indica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenmantang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 12:14 ΜΜ CST
Sorbus randaiensis - Photo (c) Lin Scott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lin Scott
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Sorbus randaiensis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenmantang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 12:52 ΜΜ CST
Abies kawakamii - Photo (c) Wei-Chun (維君) Chang (張), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Abies kawakamii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_0411

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:46 ΜΜ CST
Tsuga chinensis formosana - Photo (c) Eric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Tsuga chinensis var. formosana, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fran_yu

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:00 ΜΜ CST
Ilex rotunda - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Ilex rotunda, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yunzhujia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Garcinia subelliptica - Photo (c) 曾云保, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 曾云保
Η ταυτότητα του χρήστη mutolisp: Garcinia subelliptica, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 9234