Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlees

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018

Τόπος

Babati, Tanzania (Google, OSM)
Curruca boehmi - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Curruca boehmi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neomorphus

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2014 08:12 PM SAST

Τόπος

Same, Tanzania (Google, OSM)
Argya aylmeri - Photo (c) Peter Steward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Argya aylmeri, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kikojanneman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018

Τόπος

Kilome, KE-MK, KE (Google, OSM)
Argya rubiginosa - Photo (c) Dave Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Argya rubiginosa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlees

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018
Argya rubiginosa - Photo (c) Dave Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Argya rubiginosa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 12:59 AM CEST

Τόπος

Belas, Angola (Google, OSM)
Neophedina cincta - Photo (c) WildNothos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WildNothos
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Neophedina cincta, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kikojanneman

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019

Τόπος

Kilome, KE-MK, KE (Google, OSM)
Brunhilda erythronotos - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Brunhilda erythronotos, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 11:17 AM +07
Campocolinus coqui - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Campocolinus coqui, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastiaan

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 02:57 PM CEST
Ortygornis sephaena - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Ortygornis sephaena, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastiaan

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 11:54 AM CEST
Ortygornis sephaena - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Ortygornis sephaena, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewcauldwell

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2013 07:20 AM HST

Τόπος

Borena, Ethiopia (Google, OSM)
Ortygornis sephaena - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Ortygornis sephaena, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018
Ortygornis sephaena - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Ortygornis sephaena, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlees

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018

Τόπος

Babati, Tanzania (Google, OSM)
Ortygornis sephaena - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Ortygornis sephaena, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2016 01:11 PM HST
Ortygornis sephaena - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Ortygornis sephaena, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubr

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2018 01:44 PM SAST
Ortygornis sephaena - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Ortygornis sephaena, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alatham

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 01:35 PM UTC
Sphodromantis - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Γένος Sphodromantis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 01:15 PM EST

Περιγραφή

Tarachodes (Bark Mantises). Photographed near Amani, East Usambara Mountains, Tanzania on 8 November 2021.

Tarachodes - Photo (c) togbui, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by togbui
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Γένος Tarachodes, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 01:28 PM EST

Περιγραφή

Melomantis (Nanomantid Mantises). Photographed near Amani, East Usambara Mountains, Tanzania on 8 November 2021.

Melomantis - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Γένος Melomantis, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cookswelljikos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Kajiado, KE (Google, OSM)
Aquila rapax - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Aquila rapax, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαΐνι Σίκρα (Accipiter badius)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 08:00 AM CET

Τόπος

Voi, Kenya (Google, OSM)
Σαΐνι Σίκρα - Photo (c) Muzaffar Bukhari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Σαΐνι Σίκρα (Accipiter badius)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 05:01 AM CET

Τόπος

Malindi, Kenya (Google, OSM)
Αφρικανικό Διπλοσάινο - Photo (c) Charles (Chuck) Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Αφρικανικό Διπλοσάινο (Accipiter tachiro)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 07:51 AM CET

Τόπος

Naivasha, Kenya (Google, OSM)
Myrmecocichla aethiops - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Myrmecocichla aethiops, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Aquila rapax - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Aquila rapax, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έλανος (Elanus caeruleus)

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 08:56 AM EDT
Έλανος - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Έλανος (Elanus caeruleus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 06:08 AM CET
Ploceus pelzelni - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Ploceus pelzelni, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2015 12:14 AM EDT

Τόπος

Central, Kenya (Google, OSM)
Polyboroides typus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Polyboroides typus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρογαλιάντρα (Calandrella cinerea)

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2015 12:47 AM EDT

Τόπος

Central, Kenya (Google, OSM)
Μικρογαλιάντρα - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Μικρογαλιάντρα (Calandrella cinerea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2015 01:06 AM EDT

Τόπος

Central, Kenya (Google, OSM)
Cinnyricinclus leucogaster - Photo (c) Derek Keats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Cinnyricinclus leucogaster, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2015 01:07 AM EDT

Τόπος

Central, Kenya (Google, OSM)
Eurocephalus ruppelli - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Eurocephalus ruppelli, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιλτοχελίδονο (Cecropis daurica)

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2015 01:09 AM EDT

Τόπος

Central, Kenya (Google, OSM)
Μιλτοχελίδονο - Photo (c) Thijs Valkenburg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thijs Valkenburg
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Μιλτοχελίδονο (Cecropis daurica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2015 01:09 AM EDT

Τόπος

Central, Kenya (Google, OSM)
Passer eminibey - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη mustafa_adamjee: Passer eminibey, Ένα μέλος του Σπουργίτης (Γένος Passer)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3038