Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παστινάκα Η Εδώδιμη (Pastinaca sativa)

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Locally dominant.

Παστινάκα Η Εδώδιμη - Photo (c) H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Παστινάκα Η Εδώδιμη (Pastinaca sativa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

ckclarke

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 10:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Removed other shots to create separate observation

Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jscott

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2017 11:37 ΠΜ EDT
Hetaerina americana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Hetaerina americana, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieaf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 03:49 ΜΜ EDT
Popillia japonica - Photo (c) David Jeffrey Ringer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Jeffrey Ringer
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Popillia japonica, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrparr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2015 01:04 ΜΜ EDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

jenaitkens

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2006

Τόπος

london, ontario (Google, OSM)

Περιγραφή

I photographed this cardinal on a sidewalk beneath a metal canopy outside a retail shopping centre in London, Ontario.

There had been a heavy snowfall without any wind the night before, and the snow was nearly a metre (three feet) deep in the parking lot (I followed a snowplow into the lot).

The cardinal seemed dazed - exhausted perhaps? - and made no move to fly away as I took pictures. Given the depth of snow and the fact that the trees in the surrounding area would have been layered with snow, it is possible that it was unable to roost.

Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarthur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018
Sympetrum obtrusum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Sympetrum obtrusum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackzoe442

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 11:02 ΠΜ EDT
Liriodendron - Photo (c) 
KENPEI, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Γένος Liriodendron, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018
Apalone spinifera spinifera - Photo (c) Erin and Lance Willett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Apalone spinifera ssp. spinifera, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018
Sicyos angulatus - Photo (c) botanygirl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by botanygirl
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Sicyos angulatus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisacgpo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 03:27 ΜΜ EDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2016 10:30 ΠΜ EST

Περιγραφή

Immature bird found on December 3rd and was seen by others until early January 2017, and was recorded on the London CBC.

Melanerpes erythrocephalus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Melanerpes erythrocephalus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwshep

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018
Syringa vulgaris - Photo (c) drweltschmerz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Syringa vulgaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillyan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 02:19 ΜΜ EDT
Argiope trifasciata - Photo (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Argiope trifasciata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmcheatle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmcheatle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmcheatle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη mtearle: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17