Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simoncolenutt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 03:28 ΜΜ AWST
Tubuca flammula - Photo (c) pneuch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pneuch
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Tubuca flammula, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yara96

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 05:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not sure about the species

Leptuca pugilator - Photo (c) obrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by obrock
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Leptuca pugilator, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yara96

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 05:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not sure about the species

Leptuca pugilator - Photo (c) obrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by obrock
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Leptuca pugilator, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yara96

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 04:58 ΜΜ EDT
Leptuca pugilator - Photo (c) obrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by obrock
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Leptuca pugilator, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yara96

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 04:59 ΜΜ EDT
Leptuca pugilator - Photo (c) obrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by obrock
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Leptuca pugilator, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eemill

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 02:33 ΜΜ EDT
Minuca pugnax - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Minuca pugnax, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpumerci

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Tubuca arcuata - Photo (c) Me, Miyagi!, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Tubuca arcuata, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturesfairy-youtube

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:56 ΠΜ EDT
Minuca pugnax - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Minuca pugnax, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύουρα (Ανθυποτάξη Brachyura)

Παρατηρητής

kaycaldwell3413

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:46 ΠΜ CDT

Περιγραφή

87F

Βραχύουρα - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Βραχύουρα (Ανθυποτάξη Brachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 12:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Dartmouth, MA, USA (Google, OSM)
Minuca pugnax - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Minuca pugnax, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stravis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:13 ΠΜ EDT
Minuca minax - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Minuca minax, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mie_ho_telracs

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 11:31 ΠΜ HKT

Τόπος

濕地公園 (Google, OSM)
Tubuca arcuata - Photo (c) Me, Miyagi!, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Tubuca arcuata, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamarackpine

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2010 01:44 ΜΜ EDT
Minuca pugnax - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Minuca pugnax, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύουρα (Ανθυποτάξη Brachyura)

Παρατηρητής

adam11193

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Βραχύουρα - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Βραχύουρα (Ανθυποτάξη Brachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pengyalin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:04 ΜΜ +08
Austruca annulipes - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Austruca annulipes, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrecallousampaio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:53 ΠΜ -03
Uca maracoani - Photo (c) Joao Quental, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Quental
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Uca maracoani, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chalon9

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 04:43 ΜΜ EDT
Minucini - Photo (c) Pete Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pete Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Φυλή Minucini, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishstick23

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 04:14 ΠΜ EDT

Τόπος

little egg harbour (Google, OSM)
Minuca pugnax - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Minuca pugnax, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 04:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)
Leptuca pugilator - Photo (c) obrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by obrock
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Leptuca pugilator, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbotero1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:12 ΜΜ UTC
Leptuca pugilator - Photo (c) obrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by obrock
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Leptuca pugilator, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbotero1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:25 ΜΜ UTC
Leptuca pugilator - Photo (c) obrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by obrock
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Leptuca pugilator, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dixielt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 03:48 ΠΜ PDT
Leptuca crenulata - Photo (c) Matt Gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Gruen
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Leptuca crenulata, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:11 ΠΜ EDT
Leptuca pugilator - Photo (c) obrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by obrock
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Leptuca pugilator, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markku_konkkola

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2016 01:00 ΜΜ WEST
Afruca tangeri - Photo (c) Rogério Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rogério Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Afruca tangeri, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogo_fiddlercrabs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 12:48 ΜΜ -03
Uca maracoani - Photo (c) Joao Quental, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Quental
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Uca maracoani, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limpkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 11:58 ΠΜ -05
Uca intermedia - Photo (c) Michael Rosenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Uca intermedia, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate9999

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023

Τόπος

高美溼地 (Google, OSM)
Tubuca arcuata - Photo (c) Me, Miyagi!, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Tubuca arcuata, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galogghe

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 08:13 ΠΜ EAT

Τόπος

Bagamoyo, Tanzania (Google, OSM)
Tubuca urvillei - Photo (c) Ryan Tippett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Tippett
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Tubuca urvillei, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilton4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:37 ΠΜ EDT
Ocypode quadrata - Photo (c) Edgley Cesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Ocypode quadrata, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaywells

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 07:24 ΠΜ EDT
Minucini - Photo (c) Pete Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pete Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη msr: Φυλή Minucini, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 20602