Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexjh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 02:39 ΜΜ MDT
Dysphania incisa - Photo (c) Gonzalo Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Dysphania incisa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostrack621

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 03:13 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Really curious to know what these pervasive things are in the forest. Start out green with pink base, gradually turn yellow, then magenta. They like to grow more in the meadow type areas of the forest rather than the rockier areas. Usually grasses nearby.

Dysphania incisa - Photo (c) Gonzalo Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Dysphania incisa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmerc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 04:51 ΜΜ MDT
Dysphania incisa - Photo (c) Gonzalo Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Dysphania incisa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steffen1329

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 02:13 ΜΜ MDT
Dysphania incisa - Photo (c) Gonzalo Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Dysphania incisa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

condorspore

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 10:21 ΠΜ MDT
Hesperocyparis arizonica - Photo (c) Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de Zapalinamé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de Zapalinamé
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Hesperocyparis arizonica, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspenann

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 09:49 ΠΜ MST
Hesperocyparis arizonica - Photo (c) Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de Zapalinamé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de Zapalinamé
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Hesperocyparis arizonica, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khajek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2018 08:22 ΠΜ MST

Περιγραφή

Need Verification

Hesperocyparis glabra - Photo (c) Chia aka Cory Chiappone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Hesperocyparis glabra, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 04:44 ΜΜ MDT
Phlox woodhousei - Photo (c) Diane T. Liggett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diane T. Liggett
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Phlox woodhousei, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khalling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 12:31 ΜΜ MDT
Cleomella serrulata - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Cleomella serrulata, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 06:51 ΜΜ MST
Cleomella jonesii - Photo (c) Fraser Watson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fraser Watson
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Cleomella jonesii, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 09:13 ΠΜ MST
Cymopterus lemmonii - Photo (c) Peggy Lyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Lyon
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Cymopterus lemmonii, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah-in-the-desert

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019
Cymopterus lemmonii - Photo (c) Peggy Lyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Lyon
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Cymopterus lemmonii, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awentz13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 02:50 ΜΜ MDT
Cymopterus lemmonii - Photo (c) Peggy Lyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Lyon
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Cymopterus lemmonii, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdnerd12

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2018 09:42 ΠΜ MDT
Cymopterus lemmonii - Photo (c) Peggy Lyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Lyon
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Cymopterus lemmonii, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μήλο (Malus domestica)

Παρατηρητής

jujuba

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 06:57 ΠΜ MDT
Μήλο - Photo (c) Vilma Bharatan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Μήλο (Malus domestica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanebah

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 01:59 ΜΜ MST
Acmispon wrightii - Photo (c) wingedchimera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wingedchimera
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Acmispon wrightii, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanebah

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 01:59 ΜΜ MST
Wright's Deervetch - Photo (c) wingedchimera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wingedchimera
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Ottleya wrightii [inactive], Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 07:16 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Sarcomphalus obtusifolius canescens - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Sarcomphalus obtusifolius var. canescens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanlamb

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2018 08:57 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Large gray fuzzy bee.

Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archy007

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2018 11:16 ΠΜ MDT
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 09:13 ΠΜ MST
Pseudocymopterus montanus - Photo (c) irinachen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Pseudocymopterus montanus [inactive], Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielkelly

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 03:43 ΜΜ MDT
Ivesia multifoliolata - Photo (c) alexisfojtik, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by alexisfojtik
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Ivesia multifoliolata, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

forester93

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 08:24 ΠΜ MDT
Ερίγερο - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rand Workman
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forester93

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 08:22 ΠΜ MDT
Potentilla - Photo (c) jroderick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Γένος Potentilla, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forester93

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 07:35 ΠΜ MDT
Gaillardia - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Γένος Gaillardia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forester93

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 08:59 ΠΜ MDT
Erysimum - Photo (c) Len Mazur, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len Mazur
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Γένος Erysimum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forester93

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 08:39 ΠΜ MDT
Penstemon - Photo (c) Erica Bean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erica Bean
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Γένος Penstemon, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielkelly

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 01:53 ΜΜ MDT
Penstemon palmeri - Photo (c) marlin harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Penstemon palmeri, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielkelly

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 02:02 ΜΜ MDT
Penstemon nudiflorus - Photo (c) Autumn Coffey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Autumn Coffey
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Penstemon nudiflorus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azscurfpea

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 02:25 ΜΜ MST
Erysimum - Photo (c) Len Mazur, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len Mazur
Η ταυτότητα του χρήστη ms_botany: Γένος Erysimum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 643