Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_bakes

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 12:02 ΜΜ EDT
Phytoplasma pruni - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Phytoplasma pruni, Ένα μέλος του Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jingyuan2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 10:24 ΠΜ EST
Echinocystis lobata - Photo (c) Eve Fraser-Corp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Echinocystis lobata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jingyuan2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 10:34 ΠΜ EST
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jingyuan2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:07 ΠΜ EST
Irpex lacteus - Photo (c) Cindi Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cindi Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Irpex lacteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jingyuan2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:30 ΠΜ EST
Gymnosporangium juniperi-virginianae - Photo (c) Len Burgess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Gymnosporangium juniperi-virginianae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jingyuan2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:21 ΠΜ EST
Lonicera maackii - Photo (c) Andrew Conboy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Conboy
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμώνη (Γένος Anemone)

Παρατηρητής

i_sanchezz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:34 ΠΜ EST
Ανεμώνη - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_sanchezz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:27 ΠΜ EST
Pachypsylla - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Γένος Pachypsylla, Ένα μέλος του Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_sanchezz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:21 ΠΜ EST
Lonicera - Photo (c) Josué Amoroso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josué Amoroso
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Γένος Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_sanchezz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:12 ΠΜ EST
Eurosta solidaginis - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Eurosta solidaginis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_sanchezz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 10:46 ΠΜ EST
Platanus occidentalis - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rose79630

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 12:01 ΜΜ EST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Lonicera maackii - Photo (c) Andrew Conboy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Conboy
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

rose79630

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 12:02 ΜΜ EST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reem19850

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:03 ΠΜ EST
Rhus typhina - Photo (c) mkosiewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mkosiewski
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reem19850

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 10:54 ΠΜ EST
Meloe - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Γένος Meloe, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reem19850

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 10:41 ΠΜ EST
Pachypsylla celtidismamma - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Pachypsylla celtidismamma, Ένα μέλος του Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

reem19850

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 10:51 ΠΜ EST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reem19850

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 10:29 ΠΜ EST
Dacrymyces stillatus - Photo (c) Stephanie S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Dacrymyces stillatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμώνη (Γένος Anemone)

Παρατηρητής

reem19850

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:24 ΠΜ EST
Ανεμώνη - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reem19850

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:12 ΠΜ EST
Physocarpus - Photo (c) Doug Olberding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Γένος Physocarpus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reem19850

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 10:28 ΠΜ EST
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle77025

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:29 ΠΜ EST
Populus tremuloides - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Populus tremuloides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

michelle77025

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:35 ΠΜ EST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

michelle77025

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:35 ΠΜ EST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμώνη (Γένος Anemone)

Παρατηρητής

michelle77025

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:22 ΠΜ EST
Ανεμώνη - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle77025

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:17 ΠΜ EST
Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Quercus macrocarpa, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle77025

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:13 ΠΜ EST
Physocarpus opulifolius - Photo (c) hollyyoung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hollyyoung
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Physocarpus opulifolius, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

michelle77025

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:11 ΠΜ EST
Δασική Πεύκη - Photo (c) mustafa gökmen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle77025

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:08 ΠΜ EST
Lonicera maackii - Photo (c) Andrew Conboy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Conboy
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρους (Γένος Rhus)

Παρατηρητής

michelle77025

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:03 ΠΜ EST
Ρους - Photo (c) roamingthewoods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roamingthewoods
Η ταυτότητα του χρήστη morekari: Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 201