Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomashovorka

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 09:39 AM GMT
Pecten maximus - Photo (c) elejo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Pecten maximus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen54

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2018 05:44 PM GMT

Τόπος

Gwynedd, UK (Google, OSM)
Chamelea striatula - Photo (c) Jan Johan ter Poorten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Chamelea striatula, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

ohwhen

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 01:49 PM BST

Τόπος

Fleetwood, UK (Google, OSM)
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 04:40 PM SAST
Acanthochitona crinita - Photo (c) engelspaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Acanthochitona crinita, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen54

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 01:28 PM BST
Acanthocardia echinata - Photo (c) Aleksander Golemaj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aleksander Golemaj
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Acanthocardia echinata, Ένα μέλος του Κυδώνια (Οικογένεια Cardiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen54

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2017 11:39 AM BST

Τόπος

Gwynedd, UK (Google, OSM)
Lutraria angustior - Photo (c) National Museums Northern Ireland and its licensors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Lutraria angustior, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλαμύδα (Mimachlamys varia)

Παρατηρητής

ohwhen

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 02:37 PM BST

Τόπος

Wyre District, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

On Fylde beaches.

Χλαμύδα - Photo (c) Dennis Rabeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dennis Rabeling
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Χλαμύδα (Mimachlamys varia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohwhen

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 02:38 PM BST

Τόπος

Fleetwood, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

On Fylde beaches.p

Veneroidea - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Υπεροικογένεια Veneroidea, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohwhen

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022

Περιγραφή

Found earlier by a groyne, Ferry Beach, Fleetwood.

Patella vulgata - Photo (c) Ivano Marques, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ivano Marques
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Patella vulgata, Ένα μέλος του Πατέλα (Γένος Patella)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohwhen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 12:32 PM GMT

Περιγραφή

Beach. Rossall, Fleetwood.

Buccinum undatum - Photo (c) Jim Greenfield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Greenfield
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Buccinum undatum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wpeiyee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:22 AM GMT
Anomiidae - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Οικογένεια Anomiidae, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruth589

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:52 PM BST
Macoma balthica - Photo (c) Sigutis Obelevičius, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sigutis Obelevičius
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Macoma balthica, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατέλα (Γένος Patella)

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 11:25 AM UTC

Τόπος

Saidia (Google, OSM)

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Πατέλα - Photo (c) Sandy__R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Πατέλα (Γένος Patella)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατέλα (Γένος Patella)

Παρατηρητής

basvanhulst-kuiper

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 04:24 PM CEST

Ετικέτες

Πατέλα - Photo (c) Sandy__R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Πατέλα (Γένος Patella)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)

Παρατηρητής

davidcalderon10

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:31 AM CDT
Πατελογαστερόποδα - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acjones1501

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 05:45 PM BST

Τόπος

Half Moon Bay Cafe (Google, OSM)

Περιγραφή

Attached to the rock. Less than 5cm long

Lepidochitona cinerea - Photo (c) Donald Davesne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Donald Davesne
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Lepidochitona cinerea, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yolsa

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:01 PM BST
Macoma balthica - Photo (c) Sigutis Obelevičius, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sigutis Obelevičius
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Macoma balthica, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jade_kirkpatrick

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 03:17 PM BST

Τόπος

Portrush, UK (Google, OSM)
Chthamalus - Photo (c) Jose Nunez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jose Nunez
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Γένος Chthamalus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swruddy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 02:44 PM GMT

Περιγραφή

Some kind of nudibranch?

Facelina bostoniensis - Photo (c) Guido Schmitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guido Schmitz
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Facelina bostoniensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcorgia

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:59 AM BST
Patella vulgata - Photo (c) Ivano Marques, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ivano Marques
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Patella vulgata, Ένα μέλος του Πατέλα (Γένος Patella)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcorgia

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:03 PM BST
Littorina - Photo (c) meriseal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Γένος Littorina, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcorgia

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 11:30 AM BST
Tritia reticulata - Photo (c) Daniel Rodrigues, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Rodrigues
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Tritia reticulata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcorgia

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 12:36 PM BST
Tritia - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Γένος Tritia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατέλα (Γένος Patella)

Παρατηρητής

gcorgia

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 01:07 PM BST
Patella vulgata - Photo (c) Ivano Marques, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ivano Marques
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Patella vulgata, Ένα μέλος του Πατέλα (Γένος Patella)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birvine

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 04:44 PM BST
Lepidochitona cinerea - Photo (c) Donald Davesne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Donald Davesne
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Lepidochitona cinerea, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατέλα (Γένος Patella)

Παρατηρητής

patricktaggart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 02:13 PM BST
Πατέλα - Photo (c) Sandy__R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Πατέλα (Γένος Patella)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 02:22 PM EDT

Τόπος

Rockport, MA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Doris pseudoargus - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Doris pseudoargus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:35 PM EDT

Περιγραφή

≈22m depth. I was photographing the brachiopods and noticed this individual when I was reviewing photos. Clinging to underside of Modiolus shell.

Ετικέτες

Doris pseudoargus - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Doris pseudoargus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2017 03:20 PM EDT

Τόπος

Salem, MA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Doris pseudoargus - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Doris pseudoargus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 01:43 PM EDT

Περιγραφή

This dive was the first time I observed them eating Polymastia.

More images here: https://www.inaturalist.org/observations/133322799

https://www.inaturalist.org/observations/134286370

https://www.inaturalist.org/observations/134286371

Doris pseudoargus in GOM paper here: https://rdcu.be/cWMsd

Ετικέτες

Doris pseudoargus - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Doris pseudoargus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2229