Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opica

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 11:13 AM SAST
Πατέλα - Photo (c) Sandy__R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Πατέλα (Γένος Patella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατέλα (Γένος Patella)

Παρατηρητής

n30byn31b

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Πατέλα - Photo (c) Sandy__R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Πατέλα (Γένος Patella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:25 PM WEST
Tritia reticulata - Photo (c) Antonio J. Pizarro Méndez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Tritia reticulata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατέλα (Γένος Patella)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 07:47 PM WEST

Τόπος

2825, Portugal (Google, OSM)
Πατέλα - Photo (c) Sandy__R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Πατέλα (Γένος Patella)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtessler

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 05:02 AM SAST

Περιγραφή

On stone wall. Likely underwater at high tide.

Melarhaphe neritoides - Photo (c) centaur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Melarhaphe neritoides, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laramaleen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 02:02 PM CET
Littorina - Photo (c) meriseal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Γένος Littorina, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laramaleen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 12:49 PM CET
Littorina - Photo (c) meriseal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Γένος Littorina, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murzillo

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014 11:32 AM CEST

Περιγραφή

These individuals are found in the upper belt of the intetidal on the seeweed Pelvetia and are very small. Females from this shell-and eco-morphs have the more distal part of the pallial oviduct modified as a brood pouch with eggs or developing embryos. They are viviparous.

Littorina saxatilis - Photo (c) bogsuckers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Littorina saxatilis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niamh_april

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:04 AM CEST
Helicoidea - Photo (c) Nicolas Zwahlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Υπεροικογένεια Helicoidea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole_wi

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 03:16 PM SAST

Τόπος

Moulin Blanc beach (Google, OSM)
Tritia reticulata - Photo (c) Antonio J. Pizarro Méndez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Tritia reticulata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χάβαρο (Chamelea gallina)

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2010
Χάβαρο - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Χάβαρο (Chamelea gallina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natteheks

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 10:24 AM CEST

Τόπος

Lusig (Google, OSM)
Littorina littorea - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Littorina littorea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian772

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 02:03 PM SAST
Tritia - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Γένος Tritia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob87

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 04:13 PM CET
Euspira nitida - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Euspira nitida, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

sixten_prutcigar

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 10:20 AM SAST
Ζώα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceciliewolf

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 12:06 PM SAST

Τόπος

Danmark (Google, OSM)
Tritia - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Γένος Tritia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leif_wagner

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 04:32 PM CEST
Mimachlamys varia - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Mimachlamys varia, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almadal

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 11:43 AM SAST
Pectinida - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Τάξη Pectinida, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abumadsen

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:01 PM SAST
Tritia - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Γένος Tritia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikkel65

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 12:18 PM CEST

Περιγραφή

Only the emty shells are found on the coast

Donax vittatus - Photo (c) Jeremy Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Donax vittatus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)

Παρατηρητής

noahb1234

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 10:00 AM CEST
Mytilus edulis - Photo (c) Emőke Dénes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Mytilus edulis, Ένα μέλος του Μύδια (Γένος Mytilus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirtshals5agruppe3

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 10:33 AM SAST
Tritia - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Γένος Tritia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benternstwolter

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 02:07 PM SAST
Arctica islandica - Photo (c) Stephen Moores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Arctica islandica, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χάβαρο (Chamelea gallina)

Παρατηρητής

ahmedm

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 09:35 AM CEST
Χάβαρο - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Χάβαρο (Chamelea gallina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbearandoscar

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:32 AM CEST
Chamelea striatula - Photo (c) Jan Johan ter Poorten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Chamelea striatula, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyrae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2015 03:43 PM GMT

Περιγραφή

Gullane, East Lothian, Scotland

Chamelea striatula - Photo (c) Jan Johan ter Poorten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Chamelea striatula, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigid_nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 10:38 AM GMT

Τόπος

Portstewart, UK (Google, OSM)
Chamelea striatula - Photo (c) Jan Johan ter Poorten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Chamelea striatula, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annika_clements

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:44 PM CEST

Τόπος

Limavady, UK (Google, OSM)
Chamelea striatula - Photo (c) Jan Johan ter Poorten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Chamelea striatula, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigid_nature

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 10:43 AM GMT

Τόπος

Portstewart, UK (Google, OSM)
Chamelea striatula - Photo (c) Jan Johan ter Poorten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Chamelea striatula, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiehackett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 02:06 PM UTC

Τόπος

Ireland (Google, OSM)

Περιγραφή

Im guessing this is a type of carpet shell, but I can't ID the species.

(For project: 1B,C,D&F 10)

Chamelea striatula - Photo (c) Jan Johan ter Poorten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morddyn: Chamelea striatula, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1637