Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abeemcc

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 07:07 ΜΜ PDT
Thamnophis sirtalis - Photo (c) davev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by davev
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kseniiamarianna

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 08:59 ΜΜ +04

Τόπος

Kutaisi, Georgia (Google, OSM)
Tenuidactylus caspius - Photo (c) daveshowler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by daveshowler
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Tenuidactylus caspius, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soroush_reptile

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 10:37 ΠΜ +0330

Τόπος

Tehran, IR (Google, OSM)
Darevskia schaekeli - Photo (c) hossein_nabizadeh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Darevskia schaekeli, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverc29

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 08:19 ΜΜ BST

Τόπος

BR2, UK (Google, OSM)
Zygiella x-notata - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Zygiella x-notata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverc29

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 09:02 ΜΜ BST
Zygiella x-notata - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Zygiella x-notata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverc29

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 05:29 ΜΜ CEST

Τόπος

BR2, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Picture taken by my sister.

Eratigena - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Γένος Eratigena, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverc29

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 01:44 ΜΜ BST

Τόπος

Dartford DA1, UK (Google, OSM)
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

kseniiamarianna

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 04:58 ΜΜ CEST

Τόπος

Tata, Hungary (Google, OSM)
Λιμνόφιδο - Photo (c) Lennart Hudel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lennart Hudel
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryan_reptile_

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:12 ΜΜ +0330

Τόπος

Qazvin, IR-QZ, IR (Google, OSM)
Scorpio kruglovi - Photo (c) Yaman Omran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaman Omran
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Scorpio kruglovi, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kian_kaftarbaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 10:24 ΜΜ +0330

Τόπος

Khūzestān, IR (Google, OSM)
Stenodactylus doriae - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Stenodactylus doriae, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kian_kaftarbaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 11:28 ΜΜ +0330

Τόπος

Khūzestān, IR (Google, OSM)
Stenodactylus doriae - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Stenodactylus doriae, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kian_kaftarbaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 12:12 ΠΜ +0330

Τόπος

Khūzestān, IR (Google, OSM)
Stenodactylus doriae - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Stenodactylus doriae, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrehssani

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2013 02:17 ΜΜ +0430
Orthochirus zagrosensis - Photo (c) Mohammad Reza Ehsanimarani, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mohammad Reza Ehsanimarani
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Orthochirus zagrosensis, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυφλίνος (Xerotyphlops vermicularis)

Παρατηρητής

aryan_reptile_

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 05:33 ΜΜ +0330

Τόπος

Qazvin, IR-QZ, IR (Google, OSM)
Τυφλίνος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Τυφλίνος (Xerotyphlops vermicularis)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 04:06 ΜΜ +0330
Trapelus ruderatus - Photo (c) David A. Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Trapelus ruderatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 04:29 ΜΜ +0330
Laudakia nupta nupta - Photo (c) Mohammad Amin Ghaffari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mohammad Amin Ghaffari
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Laudakia nupta ssp. nupta, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 05:28 ΜΜ +0330
Pseudocerastes urarachnoides - Photo (c) hossein_nabizadeh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Pseudocerastes urarachnoides, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 10:10 ΠΜ +0330
Scolopendra valida - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Scolopendra valida, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 10:10 ΠΜ +0330
Scolopendra - Photo (c) Adam Brice, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Brice
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Γένος Scolopendra, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

snake_smeuse

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

snake_smeuse

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

houman_doroudi

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:36 ΜΜ +0330
Laudakia nupta - Photo (c) Farnaz Heidari, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Farnaz Heidari
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Laudakia nupta, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 04:55 ΜΜ +0330
Hottentotta saulcyi - Photo (c) Özgün Sipahioğlu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Özgün Sipahioğlu
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Hottentotta saulcyi, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 01:33 ΜΜ +0330
Androctonus crassicauda - Photo (c) Alireza Zamani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alireza Zamani
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Androctonus crassicauda, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:32 ΜΜ +0330
Androctonus crassicauda - Photo (c) Alireza Zamani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alireza Zamani
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Androctonus crassicauda, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 03:27 ΜΜ +0330
Hemiscorpius lepturus - Photo (c) Alireza Zamani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alireza Zamani
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Hemiscorpius lepturus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 02:38 ΜΜ +0330
Saara loricata - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Saara loricata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 02:43 ΜΜ +0330
Saara loricata - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Saara loricata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:33 ΠΜ +0330
Lytorhynchus diadema - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Lytorhynchus diadema, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 09:52 ΜΜ +0330
Trigonodactylus persicus - Photo (c) hossein_nabizadeh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Trigonodactylus persicus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1289