Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 08:34 ΠΜ +0430

Τόπος

Qom Province, Iran (Google, OSM)
Varanidae - Photo (c) Hong Wenyang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hong Wenyang
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Οικογένεια Varanidae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moosa_mazinanian

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 10:30 ΠΜ +0430

Τόπος

Shahrud, IR-SM, IR (Google, OSM)

Περιγραφή

Turan national park

Varanus caspius - Photo (c) nuridjanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nuridjanov
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Varanus caspius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bauerovavajner

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 05:35 ΠΜ CEST
Varanus caspius - Photo (c) nuridjanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nuridjanov
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Varanus caspius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shahrzadasa

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 06:39 ΜΜ +0430
Varanus caspius - Photo (c) nuridjanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nuridjanov
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Varanus caspius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hossein_nabizadeh

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2017 09:40 ΠΜ +0430
Varanus caspius - Photo (c) nuridjanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nuridjanov
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Varanus caspius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faezehfatemizadeh

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 11:11 ΠΜ +0430
Varanus caspius - Photo (c) nuridjanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nuridjanov
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Varanus caspius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

imanamini

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 08:04 ΜΜ +0430

Τόπος

نالوس (Google, OSM)
Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmadhb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 06:40 ΜΜ +0430

Τόπος

Gosht (Google, OSM)
Tenebrionidae - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Οικογένεια Tenebrionidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eisapourdoust

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 03:04 ΜΜ +0430
Eumeces zarudnyi - Photo (c) Parham Beyhaghi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Parham Beyhaghi
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Eumeces zarudnyi, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπίτης (Malpolon insignitus)

Παρατηρητής

kian_kaftarbaz

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 03:01 ΠΜ +0330

Τόπος

Tehran, IR (Google, OSM)
Σαπίτης - Photo (c) Gert Jan Verspui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gert Jan Verspui
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Σαπίτης (Malpolon insignitus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis)

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 08:13 ΠΜ +0430
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. sitibundus)

Παρατηρητής

soroush_s

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 12:32 ΠΜ +0430
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 07:21 ΜΜ PDT

Τόπος

Ucluelet, BC, CA (Google, OSM)
Thamnophis sirtalis - Photo (c) Owen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soroush_s

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 10:44 ΠΜ +0330

Τόπος

Tehran, IR (Google, OSM)
Mesobuthus farleyi - Photo (c) soroush seraj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by soroush seraj
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Mesobuthus farleyi, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

parham_azerakhsh

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 10:51 ΠΜ +0330
Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kęstutis
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hossein_nabizadeh

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 01:41 ΠΜ +0330

Τόπος

Kashan, IR-ES, IR (Google, OSM)
Hemorrhois ravergieri - Photo (c) hossein_nabizadeh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Hemorrhois ravergieri, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hossein_nabizadeh

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 02:19 ΠΜ +0330
Macrovipera lebetinus obtusa - Photo (c) diegoreggianti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by diegoreggianti
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Macrovipera lebetinus ssp. obtusa, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amin_ghaffari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2017 11:46 ΜΜ +0430

Τόπος

Kashan, IR-ES, IR (Google, OSM)
Macrovipera lebetinus obtusa - Photo (c) diegoreggianti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by diegoreggianti
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Macrovipera lebetinus ssp. obtusa, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abeemcc

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 07:07 ΜΜ PDT
Thamnophis sirtalis - Photo (c) Owen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kseniiamarianna

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 08:59 ΜΜ +04

Τόπος

Kutaisi, Georgia (Google, OSM)
Tenuidactylus caspius - Photo (c) Titouan Roguet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Tenuidactylus caspius, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soroush_s

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 10:37 ΠΜ +0330

Τόπος

Tehran, IR (Google, OSM)
Darevskia schaekeli - Photo (c) hossein_nabizadeh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Darevskia schaekeli, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverc29

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 08:19 ΜΜ BST

Τόπος

BR2, UK (Google, OSM)
Zygiella x-notata - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Zygiella x-notata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverc29

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 09:02 ΜΜ BST
Zygiella x-notata - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Zygiella x-notata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverc29

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 05:29 ΜΜ CEST

Τόπος

BR2, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Picture taken by my sister.

Eratigena - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Γένος Eratigena, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverc29

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 01:44 ΜΜ BST

Τόπος

Dartford DA1, UK (Google, OSM)
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

kseniiamarianna

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 04:58 ΜΜ CEST

Τόπος

Tata, Hungary (Google, OSM)
Λιμνόφιδο - Photo (c) Lennart Hudel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lennart Hudel
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryan_reptile_

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:12 ΜΜ +0330

Τόπος

Qazvin, IR-QZ, IR (Google, OSM)
Scorpio kruglovi - Photo (c) Yaman Omran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaman Omran
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Scorpio kruglovi, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kian_kaftarbaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 10:24 ΜΜ +0330

Τόπος

Khūzestān, IR (Google, OSM)
Stenodactylus doriae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Stenodactylus doriae, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kian_kaftarbaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 11:28 ΜΜ +0330

Τόπος

Khūzestān, IR (Google, OSM)
Stenodactylus doriae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Stenodactylus doriae, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kian_kaftarbaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 12:12 ΠΜ +0330

Τόπος

Khūzestān, IR (Google, OSM)
Stenodactylus doriae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη mobinkargarfard: Stenodactylus doriae, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1307