Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jitaku_kanagase

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 08:29 ΜΜ JST
Arctia caja - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Arctia caja, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jitaku_kanagase

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:24 ΜΜ JST
Pterostoma gigantinum - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Pterostoma gigantinum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osakukoichi

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 01:29 ΜΜ JST
Lassaba nikkonis - Photo (c) Alexander Ganse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Ganse
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Lassaba nikkonis, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleoreteh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Daulia afralis - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Daulia afralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outdoortommy

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 11:38 ΠΜ JST
Selenia adustaria - Photo (c) も, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by も
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Selenia adustaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outdoortommy

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 11:38 ΠΜ JST
Selenia sordidaria - Photo (c) も, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by も
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Selenia sordidaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon1353

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 12:46 ΜΜ JST
Arichanna melanaria fraterna - Photo (c) Alan Richey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alan Richey
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Arichanna melanaria ssp. fraterna, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 12:49 ΜΜ JST
Megabiston plumosaria - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Megabiston plumosaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takuya_iwasawa1

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 08:50 ΠΜ JST
Heterarmia charon - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Heterarmia charon, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timur_kalininsky

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 01:10 ΜΜ JST
Chimabacchinae - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Υποοικογένεια Chimabacchinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:08 ΜΜ JST
Calliteara abietis - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Calliteara abietis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miyacchis

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 01:46 ΜΜ JST
Calliteara abietis - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Calliteara abietis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleoreteh

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:31 ΠΜ JST
Calliteara abietis - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Calliteara abietis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakhuton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Calliteara abietis - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Calliteara abietis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i164

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022
Calliteara abietis - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Calliteara abietis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2014
Calliteara abietis - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Calliteara abietis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 12:35 ΠΜ JST
Calliteara abietis - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Calliteara abietis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chmeg1003

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 08:17 ΜΜ JST

Τόπος

鹿児島市 (Google, OSM)
Ulotrichopus macula - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Ulotrichopus macula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakkahamushi

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Τόπος

Aomori, JP (Google, OSM)
Sacada misakiensis - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Sacada misakiensis, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mutsu_semon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 07:55 ΜΜ JST
Inurois fletcheri - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Inurois fletcheri, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mutsu_semon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 07:57 ΜΜ JST
Inurois fletcheri - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Inurois fletcheri, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mutsu_semon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 07:55 ΜΜ JST
Operophtera brunnea - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Operophtera brunnea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konami

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 08:14 ΠΜ JST
Ourapteryx nivea - Photo (c) Gerben ter Haar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerben ter Haar
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Ourapteryx nivea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konami

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 07:29 ΠΜ JST
Phalera flavescens - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Phalera flavescens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konami

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 07:15 ΠΜ JST
Problepsis - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Γένος Problepsis, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakkahamushi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2013 02:15 ΜΜ JST
Pryeria sinica - Photo (c) Kirill Kryukov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kirill Kryukov
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Pryeria sinica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakkahamushi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2013 02:24 ΜΜ JST
Colotois pennaria - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Colotois pennaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tofuinsect

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Inurois fletcheri - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Inurois fletcheri, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hongdaz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 08:59 ΜΜ JST
Inurois fletcheri - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Inurois fletcheri, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryotaro_suzuki

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024
Inurois fletcheri - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη mo_tsukuba: Inurois fletcheri, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 8980