Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben1376

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:05 ΜΜ EDT
Cornus kousa - Photo (c) Σ64, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Cornus kousa, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajaiken08

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 04:02 ΜΜ EST

Τόπος

Weston, MA, US (Google, OSM)
Clethra alnifolia - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Clethra alnifolia, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajaiken08

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 03:57 ΜΜ EST

Τόπος

Waltham, MA, US (Google, OSM)
Smilax rotundifolia - Photo (c) tauntonguy02780, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tauntonguy02780
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Smilax rotundifolia, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtneypratt82104

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 04:42 ΜΜ EST
Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)

Παρατηρητής

miascottt

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 05:04 ΜΜ EST
Αμερικανικός Ακανθόχοιρος - Photo (c) Chris Bentley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Bentley
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Αμερικανικός Ακανθόχοιρος (Erethizon dorsatum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notelevision

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 11:29 ΠΜ EDT
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Annika 🐞, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annika 🐞
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bivanprajapati

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 10:00 ΠΜ EDT
Melanium - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Τμήμα Melanium, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkatzenberg

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 10:59 ΠΜ EDT
Acer platanoides - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey P. Seregin
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Acer platanoides, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkatzenberg

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:07 ΠΜ EDT
Euonymus alatus - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lincoln Durey
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Euonymus alatus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkatzenberg

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:12 ΠΜ EDT

Τόπος

Lexington, MA, US (Google, OSM)
Geranium maculatum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Geranium maculatum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkatzenberg

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:19 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Significant beech leaf disease throughout this conservation area.

Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkatzenberg

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:28 ΠΜ EDT

Τόπος

Lexington, MA, US (Google, OSM)
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meb617

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:44 ΠΜ EDT
Calycanthus floridus - Photo (c) Martin LaBar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Calycanthus floridus, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oncepoisonivynowdaisy

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:54 ΠΜ EDT
Convallaria majalis - Photo (c) prellinchen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Convallaria majalis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_clifford

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 02:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

EwA Spring P5 & Summer P9

Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpophessagr

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 04:57 ΜΜ EDT
Acer platanoides - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey P. Seregin
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Acer platanoides, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpophessagr

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 05:25 ΜΜ EDT
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Maianthemum canadense, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpophessagr

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 05:13 ΜΜ EDT
Gaylussacia baccata - Photo (c) Kent McFarland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Gaylussacia baccata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpophessagr

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 05:19 ΜΜ EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samallonthesciencemon

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 06:46 ΜΜ EDT
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Maianthemum canadense, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmc2

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 07:46 ΜΜ EDT
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo (c) Jason L Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jason L Miller
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanhayes

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 07:39 ΜΜ EDT
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

samallonthesciencemon

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 06:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Running around in the grass with some chicks

Λιβαδοσφυριχτής - Photo (c) world_lineage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by world_lineage
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moneill

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 04:32 ΜΜ EDT
Quiscalus - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Γένος Quiscalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

moneill

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 04:53 ΜΜ EDT
Γατοπούλι - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moneill

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 04:09 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moneill

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 04:52 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

infamousargyle

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 09:43 ΠΜ CDT
Viola eriocarpa - Photo (c) trailchic9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by trailchic9
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Viola eriocarpa, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjsun

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 12:22 ΜΜ EDT
Tiarella stolonifera - Photo (c) Jeff Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Tiarella stolonifera, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

khaleem_ali

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 02:30 ΜΜ EDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) whitemudwayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mmcinnis: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 137