Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 02:51 ΜΜ CEST
Lasallia pustulata - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Barros
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Lasallia pustulata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcriera

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 03:19 ΜΜ CEST
Roccella phycopsis - Photo (c) Jacobo Krauel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacobo Krauel
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Roccella phycopsis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 12:08 ΜΜ GMT

Τόπος

Shanklin PO37, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Epiphllous on Hedera helix. Multiseptate ascospores. Identical specimen confirmed by a lichenologist.

Phylloblastia fortuita - Photo (c) María José Chesa Marro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by María José Chesa Marro
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Phylloblastia fortuita, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simone_barbaresco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Περιγραφή

On Abies alba.

Menegazzia subsimilis - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Menegazzia subsimilis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 03:06 ΜΜ CEST
Cetraria aculeata - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Cetraria aculeata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 02:18 ΜΜ CEST
Xanthoparmelia mougeotii - Photo (c) troy_mcmullin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by troy_mcmullin
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Xanthoparmelia mougeotii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 07:40 ΜΜ CEST
Cladonia gracilis - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Cladonia gracilis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonasgruska

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 08:22 ΜΜ PDT
Ramalina farinacea - Photo (c) noahgaines, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by noahgaines
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Ramalina farinacea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 03:37 ΜΜ CEST
Cladonia floerkeana - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Cladonia floerkeana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 02:43 ΜΜ CEST
Cladonia foliacea - Photo (c) Bernd Bäumler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernd Bäumler
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Cladonia foliacea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marquimedes

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:26 ΠΜ CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)
Cladonia rangiformis - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Barros
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Cladonia rangiformis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marquimedes

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 03:20 ΜΜ CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)
Lecanora campestris - Photo (c) zaca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by zaca
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Lecanora campestris, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marquimedes

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 03:30 ΜΜ CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)
Physciaceae - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Οικογένεια Physciaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marquimedes

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 03:35 ΜΜ CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)
Physcia tribacioides - Photo (c) bbi2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bbi2
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Physcia tribacioides, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammal

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:39 ΜΜ CEST
Parmotrema perlatum - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Parmotrema perlatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joan_font_garcia

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:11 ΜΜ CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Cladonia pyxidata - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Cladonia pyxidata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobaljj

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 01:30 ΜΜ CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)
Kuettlingeria erythrocarpa - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarah Gregg
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Kuettlingeria erythrocarpa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 10:33 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Not Lunularia or Marchantia, I think…

Solorina saccata - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Solorina saccata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordibassols

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 10:48 ΠΜ CET
Septobasidium orbiculare - Photo (c) Heikel B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heikel B.
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Septobasidium orbiculare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordibassols

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:53 ΠΜ CEST

Τόπος

Barcelona, Spain (Google, OSM)
Gyalolechia fulgida - Photo (c) emilio2020, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emilio2020
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Gyalolechia fulgida, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordibassols

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:58 ΠΜ CEST

Τόπος

Barcelona, Spain (Google, OSM)
Cladonia foliacea - Photo (c) Bernd Bäumler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernd Bäumler
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Cladonia foliacea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordibassols

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:14 ΜΜ CEST
Parmotrema hypoleucinum - Photo (c) zaca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by zaca
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Parmotrema hypoleucinum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordibassols

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 10:12 ΠΜ CET
Gyalolechia fulgens - Photo (c) Georgios Mesimeris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Georgios Mesimeris
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Gyalolechia fulgens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordibassols

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 10:32 ΠΜ CET
Psora decipiens - Photo (c) Ryan Durand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Durand
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Psora decipiens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordibassols

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:03 ΠΜ CET
Squamarina cartilaginea - Photo (c) Anne-Hélène Paradis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anne-Hélène Paradis
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Squamarina cartilaginea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordibassols

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 10:52 ΠΜ CET
Cladonia foliacea - Photo (c) Bernd Bäumler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernd Bäumler
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Cladonia foliacea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordibassols

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:21 ΠΜ CET
Lepraria crassissima isidiata - Photo (c) María José Chesa Marro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by María José Chesa Marro
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Lepraria crassissima var. isidiata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordibassols

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:06 ΜΜ CET
Diploschistes diacapsis - Photo (c) plectrudis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by plectrudis
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Diploschistes diacapsis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordibassols

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:29 ΜΜ CET
Physcia leptalea - Photo (c) ruifigueira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ruifigueira
Η ταυτότητα του χρήστη mjchesa: Physcia leptalea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 517