Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madreenrua

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 05:12 PM CDT
Polyporaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Οικογένεια Polyporaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyringsak

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 06:23 PM UTC
Polyporaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Οικογένεια Polyporaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigw

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Lentinus arcularius - Photo (c) jorgemartin71, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Lentinus arcularius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninjafinch

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 03:43 PM UTC
Desarmillaria caespitosa - Photo (c) Matthew Hammond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Hammond
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Desarmillaria caespitosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninjafinch

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 03:43 PM UTC
Desarmillaria tabescens - Photo (c) Simona Zaghi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simona Zaghi
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Desarmillaria tabescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driftlessroots

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 02:08 PM CDT

Τόπος

Madison, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

very soft and crumbled easily

Laetiporus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Γένος Laetiporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driftlessroots

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 02:08 PM CDT

Τόπος

Madison, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

very soft and crumbled easily

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pbertner
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiongkcindy09

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 01:44 PM CDT
Apioperdon pyriforme - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Apioperdon pyriforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jplatt_b54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 11:43 AM UTC
Apioperdon pyriforme - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Apioperdon pyriforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dimlemad000

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 03:25 PM UTC
Cerioporus squamosus - Photo (c) Annelie Burghause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clavenloft

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018

Τόπος

Apple Valley (Google, OSM)
Cerioporus squamosus - Photo (c) Annelie Burghause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoop

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 10:32 AM UTC
Cerioporus squamosus - Photo (c) Annelie Burghause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lematya

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 01:34 PM UTC

Τόπος

Lilydale, MN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Light coloring on top, perhaps young

Cerioporus squamosus - Photo (c) Annelie Burghause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigw

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Lentinus arcularius - Photo (c) jorgemartin71, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Lentinus arcularius [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshpollard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 06:25 PM UTC
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keelin1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 01:51 PM UTC
Agaricomycetes - Photo (c) byule66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curtisl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 10:18 AM CDT
Grifola frondosa - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Grifola frondosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben637

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 11:48 AM UTC
Pholiota aurivella - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Pholiota aurivella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aric4sloth

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 03:57 PM UTC

Περιγραφή

I think this species of mushrooms might be Fairy Ring Marasmius. Found along the paved bike path that connects to one that goes around Centerville Lake (between Centerville Road and Beaver Pond Way), in Centerville, MN.

Agaricomycetes - Photo (c) byule66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Agaricomycetes - Photo (c) byule66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiongkcindy09

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 01:44 PM CDT
Lycoperdon pyriforme - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Lycoperdon pyriforme [inactive], Ένα μέλος του Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 05:22 PM UTC
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pbertner
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)

Παρατηρητής

sfrn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Κοπρίνοψη - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannon391

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 02:04 PM UTC
Agaricales - Photo (c) Meg Madden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycojosh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 10:39 AM CDT

Περιγραφή

Growing under paper birch

Lactarius pubescens betulae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Lactarius pubescens var. betulae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

largemarge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 03:48 PM UTC
Grifola frondosa - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Grifola frondosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jplatt_b54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 11:43 AM UTC
Lycoperdon pyriforme - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Lycoperdon pyriforme [inactive], Ένα μέλος του Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannon391

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 02:04 PM UTC
Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 11:40 AM CDT

Περιγραφή

4-5inch tall

Phallaceae - Photo (c) karthikeyan-r, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by karthikeyan-r
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Οικογένεια Phallaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mediumsizedtoad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 08:36 AM CDT

Περιγραφή

Growing on a White Oak stump.

Ductifera pululahuana - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Meske
Η ταυτότητα του χρήστη miriamkniaz: Ductifera pululahuana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 154