Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

han2022

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 07:24 ΠΜ EST
Physalia physalis - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Physalia physalis, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlabelle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 06:15 ΜΜ EST
Valonia ventricosa - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Valonia ventricosa, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluehouseplants

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Αμερικανικός Φοινίκουρος - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Αμερικανικός Φοινίκουρος (Setophaga ruticilla)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 02:31 ΜΜ EDT
Ctenodactylomyia watsoni - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Ctenodactylomyia watsoni, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elijah6921

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 09:36 ΠΜ EDT

Τόπος

Homestead, FL, USA (Google, OSM)
Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

marcmiami

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:20 ΠΜ EST
Καφέ Πελεκάνος - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serena500802

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 02:17 ΜΜ EDT

Τόπος

Miami (Google, OSM)
Coluber constrictor paludicola - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Coluber constrictor ssp. paludicola, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

amantaray

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockjetty

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 11:02 ΠΜ EDT
Coluber constrictor paludicola - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Coluber constrictor ssp. paludicola, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janisite

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 10:56 ΠΜ EDT
Scyllaea pelagica - Photo (c) Bernadette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernadette
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Scyllaea pelagica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icalbert

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 11:00 ΠΜ EDT
Dryas iulia - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Dryas iulia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abkekane

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 05:02 ΜΜ EDT
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watersprite88

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 05:03 ΜΜ EDT
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennypoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 02:53 ΜΜ EST
Brachyplatys subaeneus - Photo (c) キース搵肥, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by キース搵肥
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Brachyplatys subaeneus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frostsciencemuve

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 11:26 ΠΜ EDT
Palythoa caribaeorum - Photo (c) Paulo Acevedo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paulo Acevedo
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Palythoa caribaeorum, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frostsciencemuve

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 11:27 ΠΜ EDT
Palythoa caribaeorum - Photo (c) Paulo Acevedo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paulo Acevedo
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Palythoa caribaeorum, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_duron

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 01:33 ΜΜ EST
Agama picticauda - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyran Leeker
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Agama picticauda, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant-bowler

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 05:30 ΜΜ EDT
Diplodus caudimacula - Photo (c) Sue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Diplodus caudimacula, Ένα μέλος του Δίπλοδος (Γένος Diplodus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssacritters

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 11:42 ΠΜ EDT
Leiocephalus carinatus - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Leiocephalus carinatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

alyssacritters

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 12:03 ΠΜ EDT
Πόσουμ Της Βιρτζίνια - Photo (c) Michelle Herman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michelle Herman
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssacritters

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 08:04 ΜΜ EDT
Eumaeus atala - Photo (c) Scott Zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Eumaeus atala, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beechbouy

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 04:45 ΜΜ EDT
Agama picticauda - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyran Leeker
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Agama picticauda, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beechbouy

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 02:49 ΜΜ EDT
Gasteracantha cancriformis - Photo (c) kenbuc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Gasteracantha cancriformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russh

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2009 03:42 ΜΜ CDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awk8bio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 07:04 ΜΜ EST

Περιγραφή

614NS
on a tree when walking dog

Anolidae - Photo (c) Gustavo Andrés Espinel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gustavo Andrés Espinel
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Οικογένεια Anolidae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 09:07 ΠΜ CST
Leucothea ochracea - Photo (c) JERÓNIMO AVILÉS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by JERÓNIMO AVILÉS
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Leucothea ochracea, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

fede2007_me

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 01:16 ΜΜ EST
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udwari

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 10:22 ΠΜ EDT
Kigelia africana - Photo (c) forestbathing, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Kigelia africana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chivynoguera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 04:15 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Φοινίκουρος - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Αμερικανικός Φοινίκουρος (Setophaga ruticilla)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόλαιμη Πάρουλα (Setophaga caerulescens)

Παρατηρητής

andreaprimoli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 07:59 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Foraging for insects, tree and ground!

Μαυρόλαιμη Πάρουλα - Photo (c) Hydrobates tethys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hydrobates tethys
Η ταυτότητα του χρήστη minty_starlight: Μαυρόλαιμη Πάρουλα (Setophaga caerulescens)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 291