Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethanzippy6thgrade

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 07:24 ΠΜ CDT
Setulosi - Photo (c) Julie Vause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julie Vause
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Τμήμα Setulosi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnie_husain

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 08:01 ΠΜ EDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arigula

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 12:57 ΜΜ EDT
Sebacina schweinitzii - Photo (c) Catherine Rankovic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Sebacina schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dodoarie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 09:57 ΠΜ CEST

Τόπος

Bertogne (Google, OSM)
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jxl4202

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 11:41 ΠΜ EDT
Cerioporus squamosus - Photo (c) Sarah DeLong-Duhon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sarah DeLong-Duhon
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c326

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 08:26 ΜΜ EDT
Laetiporus cincinnatus - Photo (c) Nate Swick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nate Swick
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Laetiporus cincinnatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samifly

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Cantharellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Γένος Cantharellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phacelialinearis

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 11:22 ΠΜ EDT
Cantharellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Γένος Cantharellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 11:15 ΠΜ EDT
Cantharellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Γένος Cantharellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castlenes

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:56 ΠΜ ADT

Τόπος

Middle Sackville (Google, OSM)
Osmundaceae - Photo (c) Isaac Lord, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Isaac Lord
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Οικογένεια Osmundaceae, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quartzdottir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 11:13 ΠΜ PDT
Dryopteris - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Γένος Dryopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 12:52 ΜΜ MDT

Περιγραφή

At creek in damp, shaded conifer woods

Dryopteris - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Γένος Dryopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnprairiegal

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 01:35 ΜΜ CDT
Matteuccia struthiopteris - Photo (c) Mark Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Avery
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Matteuccia struthiopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernbankallison

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 03:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Atlanta, GA, US (Google, OSM)
Thelypteris palustris - Photo (c) Michael Kielb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Kielb
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Thelypteris palustris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermaksimow

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 08:13 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Growing amongst ramps in the woods.

Matteuccia struthiopteris - Photo (c) Mark Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Avery
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Matteuccia struthiopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tys_rbg

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 07:43 ΜΜ EDT
Osmundaceae - Photo (c) Isaac Lord, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Isaac Lord
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Οικογένεια Osmundaceae, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahhen67

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 03:02 ΜΜ CDT
Matteuccia struthiopteris - Photo (c) Mark Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Avery
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Matteuccia struthiopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lythronax246

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 02:04 ΜΜ EDT
Osmunda spectabilis - Photo (c) Janet Wright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janet Wright
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Osmunda spectabilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vermont_plant_enthusiast

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 08:02 ΠΜ EDT
Osmundaceae - Photo (c) Isaac Lord, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Isaac Lord
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Οικογένεια Osmundaceae, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomsdabomb

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 11:33 ΠΜ EDT

Τόπος

Medford, NJ, USA (Google, OSM)
Osmundaceae - Photo (c) Isaac Lord, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Isaac Lord
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Οικογένεια Osmundaceae, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emccandless

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Osmundaceae - Photo (c) Isaac Lord, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Isaac Lord
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Οικογένεια Osmundaceae, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_zakharinskij

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 04:37 ΜΜ MSK
Dryopteris - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Γένος Dryopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

civet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 02:34 ΜΜ EST
Naematelia aurantia - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Naematelia aurantia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wi_mostly

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 07:45 ΠΜ CDT
Laetiporus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Γένος Laetiporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opalsea

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 02:00 ΜΜ PST
Naematelia aurantia - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Naematelia aurantia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phrankberes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 11:26 ΠΜ EDT
Coprinus comatus - Photo (c) Josema, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josema
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david3266

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 05:30 ΜΜ EST

Περιγραφή

Growing by pond on a broken pine limb!.

Dacrymyces chrysospermus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Dacrymyces chrysospermus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlovs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 04:23 ΜΜ EDT
Stereum - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Γένος Stereum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camber2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 01:00 ΜΜ EST
Stereum - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Γένος Stereum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chicabirdie

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 12:27 ΜΜ EDT

Τόπος

Galien, MI, US (Google, OSM)
Auricularia - Photo (c) chong_ren_huang_paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mimushroomguy: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2115