Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

trepik30

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 06:44 ΜΜ CEST

Τόπος

Lubniewice, Polska (Google, OSM)
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spirula

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 11:38 ΠΜ EDT

Τόπος

Durham, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on the beach.

Dreissena bugensis - Photo (c) SunnyKoopaSnail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by SunnyKoopaSnail
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Dreissena bugensis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spirula

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 12:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Durham, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Invasive mussel on the beach.

Dreissena bugensis - Photo (c) SunnyKoopaSnail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by SunnyKoopaSnail
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Dreissena bugensis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spirula

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 11:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Durham, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Invasive mussel seen on a dead tree log on the beach.

Dreissena bugensis - Photo (c) SunnyKoopaSnail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by SunnyKoopaSnail
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Dreissena bugensis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

derek283

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 04:23 ΜΜ CDT
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 03:43 ΜΜ CDT
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

runaway_run

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 04:41 ΜΜ EDT
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

annne29

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 01:41 ΜΜ CEST
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

whitnessthis

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 07:12 ΜΜ EDT
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 07:03 ΜΜ EDT
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

romanenko_m

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 07:45 ΜΜ EEST
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

saracuralco

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 11:08 ΠΜ CEST
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukapraprotnik

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 08:34 ΠΜ CEST
Dreissena bugensis - Photo (c) SunnyKoopaSnail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by SunnyKoopaSnail
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Dreissena bugensis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

rebhuntington14

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 08:40 ΜΜ EDT

Τόπος

Carlton, NY, USA (Google, OSM)
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

cwilk

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 11:09 ΠΜ EDT
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

cwilk

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 11:14 ΠΜ EDT
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

maeverafferty

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 02:30 ΜΜ EDT
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

k10lancaster

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 07:43 ΜΜ CDT
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_prather

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 07:16 ΜΜ EDT
Dreissena bugensis - Photo (c) SunnyKoopaSnail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by SunnyKoopaSnail
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Dreissena bugensis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

str_education

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 03:56 ΜΜ EDT

Τόπος

Fineview (Google, OSM)
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

evapoza

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 04:40 ΜΜ CEST
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

ilia_m

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 10:41 ΠΜ MSK
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galyna_mykytynets

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2014 03:15 ΜΜ EEST
Mytilaster - Photo (c) Fernando Farias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Farias
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Γένος Mytilaster, Ένα μέλος του Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxalis_oregana

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 10:37 ΠΜ PDT
Arcuatula senhousia - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Arcuatula senhousia, Ένα μέλος του Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

sunnysnail

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 02:30 ΜΜ CEST
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vlad_pogrom

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 01:06 ΜΜ MSK
Viviparus - Photo (c) Damiano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Damiano
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Γένος Viviparus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

fedediaptomus

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 02:53 ΜΜ CEST
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

serinatour

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 08:57 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Lots of clumps on the road, dead specimens.

Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

smorouney

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 05:42 ΜΜ CDT
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

philpav

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 08:16 ΜΜ CEST
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mikhail46: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2497