Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρους (Γένος Rhus)

Παρατηρητής

droopydoc

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:37 AM EDT
Rhus glabra - Photo (c) Ron Marusak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Rhus glabra, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhus_typhina

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 12:02 PM EDT
Rhus typhina - Photo (c) mkosiewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smp208

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 04:40 PM UTC
Rhus typhina - Photo (c) mkosiewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol26

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 09:43 AM EDT
Toxicodendron vernix - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Toxicodendron vernix, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foureagles

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 08:28 PM EDT
Carya - Photo (c) Mizzou CAFNR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Γένος Carya, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jimmcfarlane

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 05:11 PM EDT

Τόπος

Taylors, SC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

?? Small tree. Definitely not in Walnut family; maybe smooth sumac

Carya - Photo (c) Mizzou CAFNR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Γένος Carya, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

validscreenname

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 06:06 PM EDT
Oxydendrum - Photo (c) teamtigerlily, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Γένος Oxydendrum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

trillium2

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 09:45 AM EDT
Φραξός - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wandae

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 12:11 PM EDT
Κορίανδρον Το Ήμερον - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Κορίανδρον Το Ήμερον (Coriandrum sativum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Cicuta mexicana - Photo (c) Danny Rohan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Cicuta mexicana, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

coffey

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 06:42 PM UTC

Περιγραφή

Biome: Freshwater Ponds and Lakes

Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emeryhoyle

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 10:53 AM UTC
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amber113

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 10:04 AM EDT
Σελινοειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

runcator

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 07:41 PM EDT
Σελινοειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlingkirk

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 11:26 AM EDT
Angelica - Photo (c) _foxg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Γένος Angelica, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virginiaranger

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dykstra

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 11:06 AM EDT
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

branch_lizard

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 03:02 PM EDT
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephtylerjohnson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 08:03 AM EST
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_hardy

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 01:47 PM EDT
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meillyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 10:40 AM EDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fggibbs

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 02:49 PM EDT
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

ecoexplore_wnc

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 05:59 PM EDT

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: kittengirl

Tsuga - Photo (c) susanelliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Γένος Tsuga, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cole_shealy

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 05:51 PM EDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhitselberger

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 01:38 PM EDT
Cicuta - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Γένος Cicuta, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lannymdavis

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 11:08 AM EDT
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gagesutton1

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 07:19 PM EDT
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 02:33 PM EDT
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keanna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2016 03:51 PM EDT
Hieraciinae - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη michaela_maple: Υποφυλή Hieraciinae, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 284