Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrin_simon

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:01 ΠΜ CEST
Hylocomium splendens - Photo (c) Sheila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Hylocomium splendens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrin_simon

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:13 ΠΜ CEST
Rhytidiadelphus squarrosus - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Rhytidiadelphus squarrosus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrin_simon

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:17 ΠΜ CEST
Thamnobryum alopecurum - Photo (c) Andrew Melton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Melton
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Thamnobryum alopecurum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrin_simon

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:18 ΠΜ CEST
Porella cordaeana - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Porella cordaeana, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joluca

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 12:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On Laurus nobilis branch, 20m alt.

Pylaisia polyantha - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Pylaisia polyantha, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joluca

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On granite wall, 50m alt.

Lophocolea minor - Photo (c) 大作晃一, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 大作晃一
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Lophocolea minor, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thoscho

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:11 ΜΜ CEST
Flexitrichum flexicaule - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Flexitrichum flexicaule, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thoscho

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:11 ΜΜ CEST
Tortella squarrosa - Photo (c) Pasquale Buonpane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pasquale Buonpane
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Tortella squarrosa, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thoscho

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:07 ΜΜ CEST
Homalothecium sericeum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Irene Saltini
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Homalothecium sericeum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:11 ΜΜ CEST
Rhynchostegiella tenella - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Rhynchostegiella tenella, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:19 ΜΜ CEST
Jungermannia atrovirens - Photo (c) Helen Waterman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Helen Waterman
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Jungermannia atrovirens, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:42 ΜΜ CEST
Conocephalum salebrosum - Photo (c) Cynthia Radford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cynthia Radford
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Conocephalum salebrosum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:20 ΜΜ CEST
Marchantia quadrata - Photo (c) Michael Tessler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Tessler
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Marchantia quadrata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:44 ΜΜ CEST
Jungermannia atrovirens - Photo (c) Helen Waterman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Helen Waterman
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Jungermannia atrovirens, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 04:27 ΜΜ CEST
Eucladium verticillatum - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Eucladium verticillatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 04:35 ΜΜ CEST
Marchantia quadrata - Photo (c) Michael Tessler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Tessler
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Marchantia quadrata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 04:38 ΜΜ CEST
Gymnostomum calcareum - Photo (c) Chris Wagner-Coshland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Wagner-Coshland
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Gymnostomum calcareum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 04:58 ΜΜ CEST
Dicranum viride - Photo (c) Rob Routledge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Routledge
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Dicranum viride, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soniapazdyderska

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 12:07 ΜΜ CEST
Mnium hornum - Photo (c) Kerry Diskin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kerry Diskin
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Mnium hornum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmin1213

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:09 ΠΜ CEST
Brachythecium rutabulum - Photo (c) apromaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Brachythecium rutabulum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nagy_ginaa

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:27 ΠΜ EEST
Bryaceae - Photo (c) Jonathan Bliss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Οικογένεια Bryaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 05:58 ΜΜ CEST
Plagiomnium undulatum - Photo (c) 
James K. Lindsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Plagiomnium undulatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garethmason

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 03:15 ΜΜ BST
Sphagnum fuscum - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Sphagnum fuscum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:45 ΠΜ CEST
Bryum argenteum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Bryum argenteum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e710

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 12:17 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Löytyy metsistä

Dicranum scoparium - Photo (c) Kelly Sadel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Sadel
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Dicranum scoparium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c7188

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 12:17 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Metsä

Dicranum scoparium - Photo (c) Kelly Sadel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Sadel
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Dicranum scoparium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mani_raab

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 11:15 ΠΜ CEST
Mniaceae - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Οικογένεια Mniaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kasane-teto

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:40 ΠΜ CEST
Polytrichum formosum - Photo (c) karsten_s, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by karsten_s
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Polytrichum formosum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mani_raab

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 05:39 ΜΜ CEST
Polytrichum formosum - Photo (c) karsten_s, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by karsten_s
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Polytrichum formosum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nulepia

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Plagiomnium undulatum - Photo (c) 
James K. Lindsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-lueth: Plagiomnium undulatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8210