Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdavis

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 08:55 ΠΜ EDT
Jeffersonia diphylla - Photo (c) Dave1682, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave1682
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Jeffersonia diphylla, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αίσκουλος (Γένος Aesculus)

Παρατηρητής

seaboard

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 11:07 ΠΜ EDT
Αίσκουλος - Photo (c) rinnior, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinzerella

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

Anyone know the species of this?

Claytonia - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Γένος Claytonia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_slug

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 02:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Washington (Google, OSM)
Liriodendron tulipifera - Photo (c) Kew on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Liriodendron tulipifera, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmarosemorris

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 03:11 ΜΜ EDT
Hyacinthoides - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Γένος Hyacinthoides, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

epic2112

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 03:55 ΜΜ EDT
Βίγκα Έρπουσα - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)

Παρατηρητής

alreadydone

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 06:55 ΜΜ EDT
Ροδοειδή - Photo (c) Beate & Heinz Beyerlein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beate & Heinz Beyerlein
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wabeck

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 02:35 ΜΜ EDT
Aquilegia vulgaris - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Aquilegia vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaridamaria

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 02:48 ΜΜ EDT
Solanum dulcamara - Photo (c) Alexander Baransky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Baransky
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Solanum dulcamara, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerw8384

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 10:21 ΠΜ PDT
Rubus spectabilis - Photo (c) Harry Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harry Hill
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Rubus spectabilis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerw8384

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 09:42 ΠΜ PDT
Rubus parviflorus - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Rubus parviflorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosy_botany

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 10:59 ΠΜ PDT
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpdawes

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 05:18 ΜΜ EDT
Equisetum - Photo (c) Irina Mitjushina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irina Mitjushina
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Γένος Equisetum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natrkath

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 10:41 ΠΜ EDT
Equisetum - Photo (c) Irina Mitjushina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irina Mitjushina
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Γένος Equisetum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natrkath

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 10:51 ΠΜ EDT
Erythronium albidum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Erythronium albidum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajhale47

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:33 ΜΜ EDT
Erythronium americanum - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Erythronium americanum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dionysus240

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Sarracenia purpurea - Photo (c) Rick Nirschl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Nirschl
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Sarracenia purpurea, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

hikingohio

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 08:07 ΜΜ EDT
Βίγκα Έρπουσα - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russell_engelman

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 05:20 ΜΜ EDT
Erythronium americanum - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Erythronium americanum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russell_engelman

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 05:21 ΜΜ EDT
Symplocarpus foetidus - Photo (c) Clare Dellwo Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clare Dellwo Cole
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Symplocarpus foetidus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athena_powell

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 04:27 ΜΜ EDT
Narcissus poeticus - Photo (c) Anastasiia Merkulova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Anastasiia Merkulova
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Narcissus poeticus, Ένα μέλος του Νάρκισσος (Γένος Narcissus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

mhincz

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:59 ΜΜ EDT
Βίγκα Έρπουσα - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη mhomison: Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 22