Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 11:14 AM -05
Epidendrum fimbriatum - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Epidendrum fimbriatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidruiz5

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 10:34 PM UTC
Cyrtochilum pardinum - Photo (c) rudygelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Cyrtochilum pardinum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosquenublado

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:45 PM EDT
Lepanthes rhynchion - Photo (c) thibaudaronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Lepanthes rhynchion, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosquenublado

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:44 PM EDT
Lepanthes mucronata - Photo (c) rudygelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Lepanthes mucronata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosquenublado

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 05:42 PM EDT
Pleurothallis variabilis - Photo (c) Anddy España, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Pleurothallis variabilis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayrilizcoro

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 05:34 PM UTC

Περιγραφή

Fotografía tomada en el borde del campo del cultivo de chocho de la agricultora Sra María Herrera

Altensteinia fimbriata - Photo (c) Diego F. Cisneros-Heredia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Altensteinia fimbriata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kabirbosques

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 02:05 PM UTC
Cyrtochilum macranthum - Photo (c) jorgebrito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Cyrtochilum macranthum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanaguirre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 12:35 PM UTC
Cyrtochilum pardinum - Photo (c) rudygelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Cyrtochilum pardinum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturesebas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 10:20 PM -04
Cyrtochilum angustatum - Photo (c) osoandino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Cyrtochilum angustatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio-de-la-torre

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 10:13 AM -05

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)
Pleurothallis fossulata - Photo (c) rudygelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Pleurothallis fossulata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviles

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 11:39 AM -05
Pleurothallis ruberrima - Photo (c) Eerika Schulz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Pleurothallis ruberrima, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiana13

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at 3960 masl.

Epidendrum frutex - Photo (c) Carrie Seltzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Epidendrum frutex, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lolavioleta

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2009 10:27 AM -05
Warczewiczella amazonica - Photo (c) Peter Brastow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Warczewiczella amazonica, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar_uetmm

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 11:22 AM -05
Epidendrum jamiesonis - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Epidendrum jamiesonis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vkcruzjumbo

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 01:27 PM UTC
Habenaria monorrhiza - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Habenaria monorrhiza, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beavisnail

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 01:12 PM UTC
Sudamerlycaste - Photo (c) rudygelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Γένος Sudamerlycaste, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Lepanthes stupenda - Photo (c) Alex Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Lepanthes stupenda, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liz644

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 06:49 AM -05
Dracula chiroptera - Photo (c) Frank Dietze, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Dracula chiroptera, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lepanthoptera

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 03:09 PM UTC

Περιγραφή

Mini orchids flowering in situ

Lepanthes saltatrix - Photo (c) Kilitz Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Lepanthes saltatrix, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisyupa

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:51 PM -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)
Epidendrum gratissimum - Photo (c) Andres Laguna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Epidendrum gratissimum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holgerbeck

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 11:23 AM -05
Pleurothallis lacera - Photo (c) Holger Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Pleurothallis lacera, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2017 11:02 AM -05

Τόπος

Cotacachi, Ecuador (Google, OSM)
Masdevallia bonplandii - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Masdevallia bonplandii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

sera E. pentacarinatum? @elisayala @erichagsater

Epidendrum gratissimum - Photo (c) Andres Laguna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Epidendrum gratissimum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 02:22 PM -05
Lepanthes pecunialis - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Lepanthes pecunialis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio245

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 04:20 PM UTC
Dracula chiroptera - Photo (c) Frank Dietze, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Dracula chiroptera, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidruiz5

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:40 AM UTC
Pleurothallis variabilis - Photo (c) Anddy España, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Pleurothallis variabilis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidruiz5

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:38 AM UTC
Lepanthes cyrtostele - Photo (c) Alex Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Lepanthes cyrtostele, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidruiz5

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:38 AM UTC
Lepanthes - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Γένος Lepanthes, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiscalapi

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:39 AM -05
Lepanthes cyrtostele - Photo (c) Alex Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Lepanthes cyrtostele, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiscalapi

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:30 AM -05
Lepanthes gargantua - Photo (c) Tatiana Arias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mfmonteros: Lepanthes gargantua, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 857