Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mynameisdot

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:49 ΠΜ MDT
Bombus appositus - Photo (c) JerryFriedman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Bombus appositus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mynameisdot

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 09:15 ΠΜ MDT
Noccaea fendleri - Photo (c) D. Black, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by D. Black
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Noccaea fendleri, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Κρεμαστή (Vinca major)

Παρατηρητής

mynameisdot

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 12:12 ΜΜ MDT
Βίγκα Κρεμαστή - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Βίγκα Κρεμαστή (Vinca major)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mynameisdot

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 08:46 ΠΜ MDT
Berberis repens - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Berberis repens, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 11:33 ΠΜ MDT
Piranga flava - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Piranga flava, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 08:28 ΠΜ MDT
Berberis fendleri - Photo (c) Eric Knight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Berberis fendleri, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 08:18 ΠΜ MDT
Mertensia fendleri - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Craig Martin
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Mertensia fendleri, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 07:56 ΠΜ MDT
Cercocarpus montanus - Photo (c) Carol Jacobs-Carre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Cercocarpus montanus, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kokheongmac

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:49 ΠΜ MDT
Rhus trilobata - Photo (c) privera5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Rhus trilobata, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kokheongmac

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:54 ΠΜ MDT
Ribes aureum - Photo (c) peganum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Ribes aureum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kokheongmac

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:58 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Yellow wooly aster

Heterotheca hirsutissima - Photo (c) Bobby McCabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bobby McCabe
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Heterotheca hirsutissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kokheongmac

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 08:05 ΠΜ MDT
Coccothraustes vespertinus - Photo (c) jrheinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrheinen
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Coccothraustes vespertinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kokheongmac

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 08:12 ΠΜ MDT
Coccothraustes vespertinus - Photo (c) jrheinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrheinen
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Coccothraustes vespertinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός (Γένος Sonchus)

Παρατηρητής

kokheongmac

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 09:58 ΠΜ MDT
Ζωχός Ο Αγκαθωτός - Photo (c) Michelle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michelle
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Ζωχός Ο Αγκαθωτός (Sonchus asper)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kokheongmac

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 12:20 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Looks like a baby grosbeak of some sort

Coccothraustes vespertinus - Photo (c) jrheinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrheinen
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Coccothraustes vespertinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobnieman

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 08:23 ΠΜ CDT
Tyrannus forficatus - Photo (c) Martin Hall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Hall
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Tyrannus forficatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobnieman

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 08:24 ΠΜ CDT
Passerina ciris - Photo (c) Balaji Devarajan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Balaji Devarajan
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Passerina ciris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

bobnieman

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 08:24 ΠΜ CDT
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobnieman

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 08:28 ΠΜ CDT
Diabrotica undecimpunctata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Diabrotica undecimpunctata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

bobnieman

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 08:39 ΠΜ CDT
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobnieman

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 08:42 ΠΜ CDT
Phyciodes tharos - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Phyciodes tharos, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobnieman

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 08:41 ΠΜ CDT
Chondestes grammacus - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Chondestes grammacus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobnieman

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 08:38 ΠΜ CDT
Plathemis lydia - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Plathemis lydia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 01:20 ΜΜ MDT
Haemorhous cassinii - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Haemorhous cassinii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 09:15 ΠΜ MDT
Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 01:22 ΜΜ MDT
Tetraneuris argentea - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Tetraneuris argentea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 03:27 ΜΜ MDT
Viola canadensis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Viola canadensis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 03:30 ΜΜ MDT
Vicia americana - Photo (c) Andrea Romero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrea Romero
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Vicia americana, Ένα μέλος του Βίκος (Γένος Vicia)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάλσαμο (Hypericum perforatum)

Παρατηρητής

mynameisdot

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 10:21 ΠΜ MDT
Βάλσαμο - Photo (c) akolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Βάλσαμο (Hypericum perforatum)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mynameisdot

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 11:38 ΠΜ MDT
Yucca baccata - Photo (c) Walter Fertig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Walter Fertig
Η ταυτότητα του χρήστη mertmack1: Yucca baccata, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10110