Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauradillon

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2016 04:10 ΜΜ NZST
Gloioxanthomyces chromolimoneus - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Gloioxanthomyces chromolimoneus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 12:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Frustratingly difficult to photograph - either nearly in focus and green, or white, overly bright and not clear!

Caladenia nothofageti - Photo (c) Bill Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Caladenia nothofageti, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cara-lisa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 03:14 ΜΜ NZDT
Apium nodiflorum - Photo (c) marshy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marshy
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Apium nodiflorum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 02:29 ΜΜ NZDT
Adenochilus gracilis - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Adenochilus gracilis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 02:20 ΜΜ NZDT
Aporostylis bifolia - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Aporostylis bifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 03:38 ΜΜ NZDT
Prasophyllum colensoi - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Prasophyllum colensoi, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 02:51 ΜΜ NZDT
Caladenia lyallii - Photo (c) Cara-Lisa Schloots, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cara-Lisa Schloots
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Caladenia lyallii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pepijnz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 02:13 ΜΜ NZDT
Prasophyllum colensoi - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Prasophyllum colensoi, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pepijnz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 11:26 ΠΜ NZDT
Pterostylis montana - Photo (c) mattward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mattward
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Pterostylis montana, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pepijnz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 11:10 ΠΜ NZDT
Gastrodia cunninghamii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Gastrodia cunninghamii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rj_special_boy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021

Τόπος

Sabine (Google, OSM)
Chiloglottis cornuta - Photo (c) Jenny, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenny
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Chiloglottis cornuta, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caqalai

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Flowering in the area is pretty much over. The species seems to be doing well and has expanded its range. As noted by a friend in the Porirua reserve back in 2016, matai seems to be a companion species here. Not all matai have an orchid presence but all the orchid patches were close to a matai so obvious ground conditions may play a part as well.

There is some variation in the size of the plants.

Pterostylis porrecta - Photo (c) Bill Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Pterostylis porrecta, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 11:33 ΠΜ NZDT
Pterostylis montana - Photo (c) mattward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mattward
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Pterostylis montana, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 04:07 ΜΜ NZDT
Pterostylis auriculata - Photo (c) Jeremy Rolfe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jeremy Rolfe
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Pterostylis auriculata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 02:14 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Not sure what to call this, leaf shape is like that of Corybas orbiculatus but the epals and petals which are longer than the labellum. Only other species it matches is Corybas confusus?

Corybas - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Γένος Corybas, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 09:14 ΠΜ NZDT
Adenochilus gracilis - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Adenochilus gracilis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματσίδα (Clematis vitalba)

Παρατηρητής

cara-lisa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 07:40 ΠΜ NZDT
Κληματσίδα - Photo (c) douneika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Κληματσίδα (Clematis vitalba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 09:55 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Growing with P. oliveri.

Pterostylis australis - Photo (c) John Barraclough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Barraclough
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Pterostylis australis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caqalai

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 12:09 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Two small flowering specimens and a few more in bud. Growing in what i would call an "orchid band" as most of the corybas and pterostylis in the area seem to lie in an area where the overhead cover and the moisture levels must be optimum. This entity fits P. irsoniana best but has a few characteristics that are unusual for this species.

Pterostylis irsoniana - Photo (c) mattward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mattward
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Pterostylis irsoniana, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twboyd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Caladenia variegata - Photo (c) Nick Saville, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Saville
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Caladenia variegata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 04:53 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

This is something a little different. I can't 100% place it in any species as the post anther is quite unique. Stem dark maroon, bract clasping; basal leaf erect, green with red margin. Last flower on the plant remaining so quite early... anyone like to add any suggestions/thoughts? @bill-nz @mike68lusk @ianstgeorge @memopob @caqalai

Thelymitra pauciflora - Photo (c) geoffboyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by geoffboyes
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Thelymitra pauciflora, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2019 11:38 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Growing in open area on ultramafic soil.

Colobanthus - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Γένος Colobanthus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obblue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 01:37 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Maybe P. australis? Trying to learn how to ID greenhoods, finding it confusing so far, any advice appreciated

Pterostylis banksii - Photo (c) Pete McGregor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Pete McGregor
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Pterostylis banksii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2015

Τόπος

Terakana Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Washed up on beach.

Lunella smaragda - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Lunella smaragda, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markstonepaula

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2015 07:46 ΠΜ NZST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Favolaschia - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Γένος Favolaschia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016
Cyrtulus genticus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Cyrtulus genticus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnapp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 11:15 ΠΜ NZDT

Τόπος

7073, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

In silver beech forest

Corybas hatchii - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Corybas hatchii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanross

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 03:21 ΜΜ NZDT
Pterostylis montana - Photo (c) mattward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mattward
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Pterostylis montana, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2016 09:49 ΠΜ NZDT
Diloma zelandicum - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Diloma zelandicum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

majo00

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2013

Περιγραφή

saw these sea snails on the rocks in some of the wee pools of water.

Ετικέτες

Diloma aridum - Photo (c) Karen Pratt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Pratt
Η ταυτότητα του χρήστη memopob: Diloma aridum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 706