Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 08:24 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Underneath mixed forest.

Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 03:06 ΜΜ EST

Περιγραφή

Showing the characteristics of what they look like when they are water logged

Pseudoomphalina cokeri - Photo (c) Richard Jacob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Richard Jacob
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Pseudoomphalina cokeri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logan_borosch

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 01:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Clermont, FL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A. cf aureosylvatica

photos and found by Joelle Faith

Lepidella - Photo (c) schizoform, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Τμήμα Lepidella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 02:00 ΜΜ EST
Cuphophyllus - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Γένος Cuphophyllus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 02:49 ΜΜ EST

Περιγραφή

Under pines and mixed hardwoods, primary pine

Suillus brevipes - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Suillus brevipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 04:15 ΜΜ EST

Περιγραφή

Sticky under pines

Tricholoma portentosum - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Tricholoma portentosum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 02:19 ΜΜ EST

Τόπος

Whitsett, NC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Among mixed hardwoods. Pine and juniper nearby

Pseudoomphalina cokeri - Photo (c) Richard Jacob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Richard Jacob
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Pseudoomphalina cokeri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 03:05 ΜΜ EDT
Roanokenses - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigrid Jakob
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Τμήμα Roanokenses, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 01:20 ΜΜ EST
Bjerkandera adusta - Photo (c) nagelhoutandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nagelhoutandre
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Bjerkandera adusta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 12:39 ΜΜ EDT
Crinipellis zonata - Photo (c) Johnny Wilson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Johnny Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Crinipellis zonata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:02 ΜΜ EST
Gloeophyllum sepiarium - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Gloeophyllum sepiarium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:05 ΜΜ EST
Phleogena faginea - Photo (c) Melissa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Melissa
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Phleogena faginea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:08 ΜΜ EST

Περιγραφή

Under a decayed log

Phlebia coccineofulva - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Danny Newman
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Phlebia coccineofulva, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 10:13 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Does not bruise yellow, pleasant, neutral odor- does not smell of chemicals. Double annulus. Pinus nearby.

Stropharia melanosperma - Photo (c) Stephen Russell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Russell
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Stropharia melanosperma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skyetara

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 04:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

ID moderately positive, but not 100% since mushroom is still young. Distinctive veil remnants adhering to the edge of the cap and shaggy stem. Ring still present. Displays egg remnants at the base under moss, growing in mixed woods under oak, maple, and pine. Very young fruiting body, still in egg form 🥚, appears nearby.

Amidella - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigrid Jakob
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Τμήμα Amidella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 07:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Whitsett (Google, OSM)

Περιγραφή

Mulch pile

Leucocoprinus cepistipes - Photo (c) Stephen Russell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Russell
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Leucocoprinus cepistipes, Ένα μέλος του Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:37 ΜΜ EDT
Flammulaster erinaceellus - Photo (c) Bryan D. Gronemeier, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan D. Gronemeier
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Flammulaster erinaceellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 06:13 ΜΜ EDT
Roanokenses - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigrid Jakob
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Τμήμα Roanokenses, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:56 ΠΜ EDT
Lactarius argillaceifolius - Photo (c) huafang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by huafang
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Lactarius argillaceifolius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 02:39 ΜΜ EDT
Amanita pelioma - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Amanita pelioma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 02:42 ΜΜ EDT
Amanita pelioma - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Amanita pelioma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 10:10 ΠΜ EDT
Amanita amerirubescens - Photo (c) Tyler Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Σύνθετο Amanita amerirubescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 01:59 ΜΜ EDT

Τόπος

Whitsett (Google, OSM)
Amanita jacksonii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Garrett Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Amanita jacksonii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:22 ΜΜ EDT
Amanita polypyramis - Photo (c) maman1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Amanita polypyramis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 01:32 ΜΜ EDT
Amanita farinosa - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Amanita farinosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:59 ΜΜ EDT
Cortinarius violaceus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Cortinarius violaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:57 ΜΜ EDT
Amanita persicina - Photo (c) tshearer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Amanita persicina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 10:10 ΠΜ EDT
Amidella - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigrid Jakob
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Τμήμα Amidella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 12:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Guilford County (Google, OSM)
Cantharellus cinnabarinus - Photo (c) Greg Hanisek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Hanisek
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Cantharellus cinnabarinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmerkle

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 06:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Whitsett (Google, OSM)
Amanita flavorubens - Photo (c) Keara R. Giannotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keara R. Giannotti
Η ταυτότητα του χρήστη melissadubois: Amanita flavorubens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 284