Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiazed1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 01:14 ΜΜ AEDT
Lamprolina aeneipennis - Photo (c) Bruno Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruno Bell
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Lamprolina aeneipennis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wongaparkscouts

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 05:06 ΜΜ +11
Helpis minitabunda - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Helpis minitabunda, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbynaturefinder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 05:09 ΜΜ +11
Plebs eburnus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Plebs eburnus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

num-num

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:53 ΜΜ +11
Badumna insignis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Badumna insignis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jn_2533

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2017 10:41 ΠΜ UTC
Atrax robustus - Photo (c) Ruth Spigelman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ruth Spigelman
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Atrax robustus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

germong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 10:14 ΜΜ ACDT
Plebs bradleyi - Photo (c) andrew_mc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Plebs bradleyi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 10:41 ΜΜ AEDT
Oxyopes elegans - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Oxyopes elegans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trndrws

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 02:04 ΠΜ +11

Περιγραφή

Only realised I photographed it from the underside, after looking at photos more closely.
Hopefully it wasn’t rained out of its web last night.

Plebs eburnus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Plebs eburnus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vintagepark

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 02:34 ΜΜ +11
Badumna - Photo (c) Peter Halasz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Γένος Badumna, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 04:12 ΜΜ +11

Περιγραφή

Black house spider?

Badumna - Photo (c) Peter Halasz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Γένος Badumna, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikestuart

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 09:37 ΠΜ AEST
Cryptachaea gigantipes - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Cryptachaea gigantipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Plebs eburnus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Plebs eburnus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almitra

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 05:19 ΠΜ +11
Plebs eburnus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Plebs eburnus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniellevan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021
Plebs eburnus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Plebs eburnus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

mumball

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 03:57 ΜΜ +11
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navudos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020
Helpis minitabunda - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Helpis minitabunda, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeyii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020
Helpis minitabunda - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Helpis minitabunda, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bronwynr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Helpis minitabunda - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Helpis minitabunda, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoreolly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Helpis minitabunda - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Helpis minitabunda, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiazed1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 01:14 ΜΜ AEDT
Lamprolina impressicollis - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Lamprolina impressicollis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwcv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 06:12 ΜΜ +11
Asura - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Γένος Asura, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwcv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 06:12 ΜΜ +11
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwcv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 06:12 ΜΜ +11
Asura - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melissaabdallah: Γένος Asura, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 23