Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:15 PM SAST

Περιγραφή

?Sebaea exacoides

Sebaea exacoides - Photo (c) Dave Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Sebaea exacoides, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louws

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 05:36 PM SAST
Thesium - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Γένος Thesium, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruan_redelinghuys

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 10:44 AM SAST
Aspalathus cordata - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Aspalathus cordata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louws

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 12:00 PM SAST
Elegia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Γένος Elegia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σάλβια (Γένος Salvia)

Παρατηρητής

vdecauwer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 12:20 PM SAST
Σάλβια - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 06:43 AM SAST
Echium plantagineum - Photo (c) josecosta1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by josecosta1
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Echium plantagineum, Ένα μέλος του Έχιο (Γένος Echium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρπόβρωτος (Γένος Carpobrotus)

Παρατηρητής

tshino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 11:33 AM SAST
Καρπόβρωτος - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Καρπόβρωτος (Γένος Carpobrotus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολχικό (Γένος Colchicum)

Παρατηρητής

hendre_

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 12:52 PM SAST
Κολχικό - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Popov / Александр Попов
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Κολχικό (Γένος Colchicum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

raphaelhamburg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 08:03 PM SAST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandenhair

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:01 PM SAST

Τόπος

Keurberg (Google, OSM)
Psoralea - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Υπογένος Psoralea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

nadinevz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 09:45 AM SAST
Psoralea - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Υπογένος Psoralea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronelviljoen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 11:57 AM SAST
Otholobium - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Υπογένος Otholobium, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hestiab

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 05:04 PM SAST
Otholobium - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Υπογένος Otholobium, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougtaron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2013
Otholobium - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Υπογένος Otholobium, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2012

Τόπος

Vergelegen (Google, OSM)

Περιγραφή

Small pea - Vergelegen


Small shrub with individual flowers about 5 mm. Pic 4 of different plant close by.
Psoralea obliqua - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Psoralea obliqua, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredy53

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 09:44 AM SAST
Moraea tripetala jacquiniana - Photo (c) Glynn Alard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Glynn Alard
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Moraea tripetala ssp. jacquiniana, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dutcheast

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 05:49 PM SAST
Cyanella hyacinthoides - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Cyanella hyacinthoides, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ydnewp2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 08:40 AM SAST
Sebaea exacoides - Photo (c) Dave Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Sebaea exacoides, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ydnewp2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 10:03 AM SAST
Hermannia hyssopifolia - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Whitehouse
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Hermannia hyssopifolia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debbie371

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 11:04 AM SAST
Crassula - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Γένος Crassula, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 06:10 PM SAST
Lebeckia contaminata - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Lebeckia contaminata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlansdowne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 11:29 AM SAST
Ixia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Γένος Ixia, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daryldbs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 11:52 AM SAST
Tillandsia - Photo (c) geomanuel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by geomanuel
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Γένος Tillandsia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ydnewp2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 08:57 AM SAST
Hermannia hyssopifolia - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Whitehouse
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Hermannia hyssopifolia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lestex48

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 06:49 PM SAST
Salvia aurea - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Salvia aurea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)

Παρατηρητής

kaylaknight

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 03:49 PM SAST
Ορνιθόγαλο - Photo (c) sybilmajo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sybilmajo
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkct

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 09:47 AM SAST
Echium plantagineum - Photo (c) josecosta1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by josecosta1
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Echium plantagineum, Ένα μέλος του Έχιο (Γένος Echium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkct

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 09:47 AM SAST
Cyanella hyacinthoides - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Cyanella hyacinthoides, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koosretief

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 09:48 AM SAST
Erica ferrea - Photo (c) Diana Studer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Diana Studer
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Erica ferrea, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 11:06 AM SAST

Ετικέτες

Aspalathus ternata - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη meldagoets: Aspalathus ternata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1894