Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022
Prospero obtusifolium - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Prospero obtusifolium, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022
Scilla peruviana elongata - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Scilla peruviana ssp. elongata, Ένα μέλος του Σκίλλα (Γένος Scilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinebfafa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:41 AM CET

Τόπος

Texenna, Algérie (Google, OSM)
Narcissus miniatus - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Narcissus miniatus, Ένα μέλος του Νάρκισσος (Γένος Narcissus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάμβριο Πολυπόδιο (Polypodium cambricum)

Παρατηρητής

zinebfafa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 01:22 PM CET
Κάμβριο Πολυπόδιο - Photo (c) Francisco de Sousa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Κάμβριο Πολυπόδιο (Polypodium cambricum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερημοπετρόκλης (Oenanthe deserti)

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2016 10:03 AM HST
Ερημοπετρόκλης - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Ερημοπετρόκλης (Oenanthe deserti)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάπαρρη Η Ανατολική (Capparis orientalis)

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2013 02:11 PM CET

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)
Κάπαρρη Η Ανατολική - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Κάπαρρη Η Ανατολική (Capparis orientalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2008 01:44 PM CEST
Mesembryanthemum nodiflorum - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Mesembryanthemum nodiflorum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Skikda, DZ (Google, OSM)
Salamandra algira algira - Photo (c) menad_b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Salamandra algira ssp. algira, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Skikda, DZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Salamandra algira algira

Salamandra algira algira - Photo (c) menad_b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Salamandra algira ssp. algira, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djallel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Ακανθόχοιρος - Photo (c) Peter Halasz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Ευρωπαϊκός Ακανθόχοιρος (Hystrix cristata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Skikda, DZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Salamandra algira algira

Salamandra algira algira - Photo (c) menad_b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Salamandra algira ssp. algira, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 02:57 PM CEST
Stachys duriaei - Photo (c) Amar Saci, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Stachys duriaei, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 07:42 AM CEST

Τόπος

Ibn Ziad, Algérie (Google, OSM)
Ajuga iva iva - Photo (c) Amar Saci, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Ajuga iva var. iva, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 08:14 AM CEST

Τόπος

Ibn Ziad, Algérie (Google, OSM)
Ajuga iva iva - Photo (c) Amar Saci, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Ajuga iva var. iva, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 10:32 AM CET
Stachys circinata numidica - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Stachys circinata ssp. numidica, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 03:21 PM CET
Linaria reflexa - Photo (c) Giacomo Assandri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Linaria reflexa, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 11:20 AM CET
Stachys circinata - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Stachys circinata, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 10:32 AM CET
Stachys circinata - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Stachys circinata, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 11:20 AM CET
Stachys circinata numidica - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Stachys circinata ssp. numidica, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

larbiafoutni

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 05:37 PM CEST
Stachys circinata numidica - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Stachys circinata ssp. numidica, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2016 01:48 PM CET
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Stachys mialhesii, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 01:05 PM CET
Stachys ocymastrum - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Stachys ocymastrum, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:28 PM CEST
Stachys ocymastrum - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Stachys ocymastrum, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κνίδη (Γένος Urtica)

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2016 09:25 AM HST
Κνίδη - Photo (c) Pavel Komkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Κνίδη (Γένος Urtica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larbiafoutni

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 06:17 PM CEST
Convolvulus cantabrica - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Convolvulus cantabrica, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2004 01:19 PM CEST
Pamphagus milevitanus - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Pamphagus milevitanus, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammar21000

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 02:58 PM UTC

Τόπος

Beni Zid, Algérie (Google, OSM)
Hyacinthoides lingulata - Photo (c) Mehdi Chetibi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Hyacinthoides lingulata, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinebfafa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 04:13 PM CET
Hyacinthoides aristidis - Photo (c) naturalist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Hyacinthoides aristidis, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2005 03:38 PM CEST
Anacyclus clavatus - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Anacyclus clavatus, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρφόχορτο (Pallenis spinosa)

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2005 03:02 PM CEST

Περιγραφή

(sensu lato)

Καρφόχορτο - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Καρφόχορτο (Pallenis spinosa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 794