Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larbiafoutni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 03:30 ΜΜ CET
Cupressus dupreziana - Photo (c) András Zboray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by András Zboray
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Cupressus dupreziana, Ένα μέλος του Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildchroma

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 02:38 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Granada,
Spain

Lysimachia foemina - Photo (c) donatella72, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Lysimachia foemina, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

naturecitizen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 08:19 ΠΜ +01
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2019 10:30 ΠΜ CEST
Lysimachia arvensis platyphylla - Photo (c) hamamisarah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Lysimachia arvensis ssp. platyphylla, Ένα μέλος του Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020

Τόπος

Barrage Zardezas (Google, OSM)
Stachys duriaei - Photo (c) Amar Saci, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Amar Saci
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Stachys duriaei, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 09:02 ΠΜ CET
Salvia argentea - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Salvia argentea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haroune1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Sétif, DZ (Google, OSM)
Micromeria graeca - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Micromeria graeca, Ένα μέλος του Μικρομερία (Γένος Micromeria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:01 ΠΜ CET
Matthiola lunata - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Karim Haddad
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Matthiola lunata, Ένα μέλος του Μαθιόλα (Γένος Matthiola)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:41 ΠΜ CET
Vulpes vulpes barbara - Photo (c) Habib Latif Boultif, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Habib Latif Boultif
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Vulpes vulpes ssp. barbara, Ένα μέλος του Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Hertia cheirifolia - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Karim Haddad
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Hertia cheirifolia, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία (Γένος Linaria)

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 09:10 ΠΜ CET
Gentianaceae - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Οικογένεια Gentianaceae, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 11:27 ΠΜ CET

Τόπος

Oued Arama (Google, OSM)
Rupicapnos numidica - Photo (c) Mehdi Chetibi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mehdi Chetibi
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Rupicapnos numidica, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 04:16 ΜΜ CET
Plumbago europaea - Photo (c) Uriah Resheff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uriah Resheff
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Plumbago europaea, Ένα μέλος του Πλουμπάγκο (Γένος Plumbago)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:25 ΠΜ CET

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Verbascum creticum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Verbascum creticum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 10:51 ΠΜ CET

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Lobularia maritima maritima - Photo (c) Mehdi Chetibi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mehdi Chetibi
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Lobularia maritima ssp. maritima, Ένα μέλος του Άλυσσο (Lobularia maritima)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 10:29 ΠΜ CET

Τόπος

oued Boukha (Google, OSM)
Matthiola lunata - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Karim Haddad
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Matthiola lunata, Ένα μέλος του Μαθιόλα (Γένος Matthiola)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 10:56 ΠΜ CET

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Στάχυς - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabatphone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:51 ΜΜ CET
Noccaea perfoliata - Photo (c) Юрий Данилевский (Yuriy Danilevsky), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Юрий Данилевский (Yuriy Danilevsky)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Noccaea perfoliata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_ben91

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021

Τόπος

ابن زياد (Google, OSM)
Ophrys atlantica - Photo (c) David Barros Cardona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Barros Cardona
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Ophrys atlantica, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερούλι (Hyoscyamus albus)

Παρατηρητής

haroune1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Constantine, DZ (Google, OSM)
Γερούλι - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Γερούλι (Hyoscyamus albus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερούλι (Hyoscyamus albus)

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Constantine, DZ (Google, OSM)
Γερούλι - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Γερούλι (Hyoscyamus albus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Constantine, DZ (Google, OSM)
Biarum dispar - Photo (c) Stefano Doglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefano Doglio
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Biarum dispar, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haroune1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Sétif, DZ (Google, OSM)
Globularia alypum - Photo (c) .Bambo., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Globularia alypum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haroune1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Petrosedum sediforme - Photo (c) Henk Feith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Feith
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Petrosedum sediforme, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)

Παρατηρητής

haroune1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 06:00 ΜΜ CET
Σκαρολάχανο - Photo (c) rubinjoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haroune1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 05:40 ΜΜ CET
Stellaria - Photo (c) javiergross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by javiergross
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Γένος Stellaria, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haroune1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Sétif, DZ (Google, OSM)
Biarum dispar - Photo (c) Stefano Doglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefano Doglio
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Biarum dispar, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haroune1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 01:51 ΜΜ CET
Erodium malacoides - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Erodium malacoides, Ένα μέλος του Ερωδιός (Γένος Erodium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haroune1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 02:50 ΜΜ CET
Linaria reflexa - Photo (c) Andre Hosper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andre Hosper
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Linaria reflexa, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Linaria reflexa - Photo (c) Andre Hosper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andre Hosper
Η ταυτότητα του χρήστη mehdichetibi: Linaria reflexa, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1273