Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoutingforplants

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Hockessin, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Q. montana. Seven galls. Sending to Forbes lab

Andricus quercuspetiolicola - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Andricus quercuspetiolicola, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 07:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is a picture of Taphrina populina on a poplar leaf along the River Road Trail at Patapsco Valley State Park in Howard County, Maryland.

Taphrina - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Γένος Taphrina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylbrooks1998

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:30 ΜΜ EDT
Eriophyidae - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Οικογένεια Eriophyidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylbrooks1998

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 05:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Maybe this

Blaesodiplosis - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Γένος Blaesodiplosis, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stewart_blackwell

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 10:46 ΠΜ EDT
Aceria modesta - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Aceria modesta, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stewart_blackwell

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 10:46 ΠΜ EDT
Aceria major - Photo (c) Christian Grenier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Grenier
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Aceria major, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggybuddy

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:19 ΠΜ EDT
Arnoldiola atra - Photo (c) Oscar Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Arnoldiola atra, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoutingforplants

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 11:51 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Quercus georgiana. These galls look a bit like q-imbricaria-midrib-pocket

Macrodiplosis - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Γένος Macrodiplosis, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightlighty

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 03:46 ΜΜ MSK
Aceria erinea - Photo (c) Patrick Hacker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Patrick Hacker
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Aceria erinea, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom1548

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 07:46 ΜΜ EDT
Neuroterus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Christian Kahle
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Γένος Neuroterus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

tom1548

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 01:04 ΜΜ EDT
Gymnosporangium - Photo (c) Len Burgess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Γένος Gymnosporangium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericcleveland

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 09:51 ΠΜ EDT
Aceria - Photo (c) Matt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Γένος Aceria, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica216

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 03:01 ΜΜ EDT
Amphibolips confluenta - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Collison
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Amphibolips confluenta, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxwellarchaeologist

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 12:29 ΜΜ MST
Sphaeroteras pulchripennis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Sphaeroteras pulchripennis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxwellarchaeologist

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 12:29 ΜΜ MST
Cynipini - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Φυλή Cynipini, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonderbearruzka

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 12:20 ΜΜ EDT
Callirhytis seminator - Photo (c) James Shelton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Callirhytis seminator, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on Quercus rubra

Callirhytis quercusgemmaria - Photo (c) Ed Lickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ed Lickey
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Callirhytis quercusgemmaria, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan1075

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 12:09 ΜΜ CDT
Neuroterus tantulus - Photo (c) Andy Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andy Deans
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Neuroterus tantulus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

granolandie

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 05:49 ΜΜ EDT
Amphibolips quercusinanis - Photo (c) Trix Niernberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Trix Niernberger
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Amphibolips quercusinanis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 03:18 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Q. rubra

Biorhiza caepuliforme - Photo (c) Mike Theil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Theil
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Biorhiza caepuliforme, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

lmcroberts96

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 06:04 ΜΜ EDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

featherhails

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Disholcaspis quercusmamma - Photo (c) Denise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Denise
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Disholcaspis quercusmamma, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 04:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Potawatomi Trail from Patterson Lake Rd

Disholcaspis quercusglobulus - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Disholcaspis quercusglobulus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wintergary56

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 06:35 ΜΜ EDT
Amphibolips quercusinanis - Photo (c) Trix Niernberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Trix Niernberger
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Amphibolips quercusinanis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carobrown

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 02:13 ΜΜ EDT
Disholcaspis quercusmamma - Photo (c) Denise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Denise
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Disholcaspis quercusmamma, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbelardes

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 08:29 ΠΜ PDT

Τόπος

Saratoga, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Appears to be Cynips douglasii in early growth.

Cynips douglasii - Photo (c) Merav Vonshak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Merav Vonshak
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Cynips douglasii, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbelardes

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 08:30 ΠΜ PDT

Τόπος

Saratoga, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hosted on presumed hybrid oak Quercus lobata × douglasii

Neuroterus saltatorius - Photo (c) Merav Vonshak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Merav Vonshak
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Neuroterus saltatorius, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbelardes

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 08:31 ΠΜ PDT

Τόπος

Saratoga, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hosted on presumed hybrid oak Quercus lobata × douglasii

Neuroterus saltatorius - Photo (c) Merav Vonshak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Merav Vonshak
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Neuroterus saltatorius, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbelardes

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 08:31 ΠΜ PDT

Τόπος

Saratoga, CA, USA (Google, OSM)
Neuroterus saltatorius - Photo (c) Merav Vonshak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Merav Vonshak
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Neuroterus saltatorius, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbie79

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 06:08 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This came off a Live Oak.

Disholcaspis cinerosa - Photo (c) yersinia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη megachile: Disholcaspis cinerosa, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 151877