Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tortuga_rapido

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen collected from Beechers Brook by Cleveland Metroparks staff as part of West Geauga High School class field trip. Fishes were collected via electrofishing and were released at the end of the class discussion.

Miniellus stramineus - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Miniellus stramineus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tortuga_rapido

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen collected from Baldwin Creek by Cleveland Metroparks staff as part of Case Western Reserve University ichthyology class field trip. Fishes were collected via seining/electrofishing and were released at the end of the class discussion.

Miniellus stramineus - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Miniellus stramineus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tortuga_rapido

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen collected as part of an IBI survey conducted by Cleveland Metroparks natural resources staff.

Ericymba buccatus - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Ericymba buccatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tortuga_rapido

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen collected from Beechers Brook by Cleveland Metroparks staff as part of West Geauga High School class field trip. Fishes were collected via electrofishing and were released at the end of the class discussion.

Ericymba buccatus - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Ericymba buccatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tortuga_rapido

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen collected from Baldwin Creek by Cleveland Metroparks staff as part of Case Western Reserve University ichthyology class field trip. Fishes were collected via seining/electrofishing and were released at the end of the class discussion.

Ericymba dorsalis - Photo (c) Daryl Coldren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daryl Coldren
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Ericymba dorsalis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camelcreek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2015 02:26 ΜΜ EST
Micropterus nigricans - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Micropterus nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tortuga_rapido

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2015

Περιγραφή

Old sand/gravel pit.

Micropterus nigricans - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Micropterus nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tortuga_rapido

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2014

Περιγραφή

Fish survey of Lake Brunswick by the Rocky River Watershed Council (assisted by Cleveland Metroparks natural resources staff/volunteers).

Micropterus nigricans - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Micropterus nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tortuga_rapido

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen collected as part of an IBI survey conducted by Cleveland Metroparks natural resources staff.

Micropterus nigricans - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Micropterus nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camelcreek

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2017 02:14 ΜΜ EDT
Plethodon electromorphus - Photo (c) Kevin Hutcheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Hutcheson
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Plethodon electromorphus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephspohn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 06:04 ΜΜ EDT
Megacyllene robiniae - Photo (c) shinnickj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shinnickj
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Megacyllene robiniae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

josephspohn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 05:24 ΜΜ EDT
Σφήκα Η Ευρωπαϊκή - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcclain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 07:16 ΜΜ EDT
Asclepias incarnata - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Asclepias incarnata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcclain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 07:19 ΜΜ EDT
Pontederia cordata - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Pontederia cordata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archerofarcadia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 12:58 ΜΜ EDT
Viburnum lentago - Photo (c) Alain Maire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alain Maire
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Viburnum lentago, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camelcreek

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Libellula quadrimaculata - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Libellula quadrimaculata, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelleytender

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Libellula quadrimaculata - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Libellula quadrimaculata, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_nichole

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015 10:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hubbard Valley, Medina County Park District. What's the species?

Allium tricoccum - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Σύνθετο Allium tricoccum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcanlic

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2014
Argynnis cybele - Photo (c) larryusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larryusa
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Argynnis cybele, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonmlby

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2013 01:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is a new butterfly to me so please check my ID. I couldn't get a spread wing picture. I found it in the grass along the trail near the creek in Allardale park.

Lycaena hypophlaeas hypophlaeas - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Lycaena hypophlaeas ssp. hypophlaeas, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcanlic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2015 02:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Lake Medina (Google, OSM)
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philjrenner

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Τόπος

United States (Google, OSM)
Centaurea stoebe australis - Photo (c) fschrauth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fschrauth
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Centaurea stoebe ssp. australis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elleembee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Plestiodon fasciatus - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Plestiodon fasciatus, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nr_travis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not my photo, sent by SO. Got inside of a building, captured and released outside. Workers suspect breeding population as different individuals have been observed inside and outside.

Plestiodon fasciatus - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Plestiodon fasciatus, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Epilobium parviflorum - Photo (c) Giovanni Fontana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Giovanni Fontana
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Epilobium parviflorum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medinabldsurvey

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 02:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Medina, OH, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Montville trails. Several trees with light/moderate striping. Not many beech at this park, and not all beech in this stand affected

Litylenchus crenatae - Photo (c) Medina County Park District, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Medina County Park District
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Litylenchus crenatae, Ένα μέλος του Νηματώδη (Συνομοταξία Nematoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nr_travis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Sternotherus odoratus - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Metcalf
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Sternotherus odoratus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abragg15

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 09:20 ΠΜ EDT

Τόπος

Seville, OH, US (Google, OSM)
Osmunda spectabilis - Photo (c) Janet Wright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janet Wright
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Osmunda spectabilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rburnsm51

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 09:55 ΠΜ EDT
Chrysemys picta - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Chrysemys picta, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

shelleytender

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found dead on trail at Alderfer-Chatfield Wildlife Sanctuary, after snow melt.

Τυτώ - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mcpd_biologist: Τυτώ (Tyto alba)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 899