Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amolkokane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Habenaria multicaudata - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Habenaria multicaudata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amolkokane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Satara, IN-MH, IN (Google, OSM)
Habenaria marginata - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Habenaria marginata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpcreatives1993

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:44 AM IST
Habenaria grandifloriformis - Photo (c) enahmat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Habenaria grandifloriformis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennis_r

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 02:28 PM UTC
Rhynchostylis retusa - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Rhynchostylis retusa, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2009 12:38 PM IST
Habenaria longicorniculata - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Habenaria longicorniculata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshvalke

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:10 PM IST
Porpax reticulata - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Porpax reticulata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2013 12:27 PM IST
Dendrobium ovatum - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Dendrobium ovatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2013 12:35 PM IST
Dendrobium jerdonianum - Photo (c) siddarthmachado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Dendrobium jerdonianum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2011 11:31 AM IST
Dendrobium jerdonianum - Photo (c) siddarthmachado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Dendrobium jerdonianum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhura0398

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:43 PM IST

Τόπος

Kaas plateau (Google, OSM)
Habenaria brachyphylla - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Habenaria brachyphylla, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srujanogale

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 11:00 AM IST
Nervilia simplex - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Nervilia simplex, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aneetha_salim

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:20 PM UTC

Περιγραφή

This was also found in my relatives house in a more humid area, i know the species

Phalaenopsis deliciosa - Photo (c) 
Orchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Phalaenopsis deliciosa, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2015 01:42 PM IST
Satyrium nepalense - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Satyrium nepalense, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shyamal_saikia

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 03:16 PM IST
Rhynchostylis retusa - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Rhynchostylis retusa, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiti_arvind

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:25 PM IST
Vanda tessellata - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Vanda tessellata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adityadhiran

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 12:14 PM IST

Τόπος

Sirsi (Google, OSM)
Aphyllorchis montana montana - Photo (c) 顧建業, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Aphyllorchis montana var. montana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shubhangi4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 08:14 AM IST
Habenaria marginata - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Habenaria marginata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

himanshupandav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:03 AM IST

Τόπος

Sinhagad Valley (Google, OSM)
Ceropegia vincifolia - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Ceropegia vincifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murugesann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 02:21 PM IST
Habenaria roxburghii - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Habenaria roxburghii, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aditya_gadkari

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:22 PM IST
Habenaria digitata - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Habenaria digitata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shyamphartyal

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 09:46 AM IST
Habenaria plantaginea - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Habenaria plantaginea, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svabhukohli

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 01:46 PM UTC

Τόπος

Surla (Google, OSM)
Habenaria crinifera - Photo (c) mayuresh kulkarni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Habenaria crinifera, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikas23

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 02:23 PM UTC

Τόπος

Koynanagar (Google, OSM)
Dendrobium barbatulum - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Dendrobium barbatulum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulmathi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2016 05:53 PM IST

Ετικέτες

Vanda testacea - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Vanda testacea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2008 07:14 AM IST
Ceropegia decaisneana - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Ceropegia decaisneana, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sushantmore

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:44 AM IST
Ceropegia huberi - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Ceropegia huberi, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aditya_gadkari

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 07:37 AM IST
Ougeinia oojeinensis - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Ougeinia oojeinensis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkar123

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 11:30 AM IST

Τόπος

Chaukul (Google, OSM)
Habenaria rariflora - Photo (c) mayuresh kulkarni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Habenaria rariflora, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virashree_raorane

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 09:58 AM UTC
Habenaria heyneana - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Habenaria heyneana, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_conservation_society_nashik

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 10:13 AM UTC

Τόπος

Tungaldara (Google, OSM)

Περιγραφή

Ceropegia hirsuta

Ceropegia hirsuta - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayuresh_kulkarni: Ceropegia hirsuta, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1826