Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpmoskwik

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

'Piedmont Ghost' male and female

Phausis christineae - Photo (c) Richard Joyce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Joyce
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Phausis christineae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanosaur

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:44 ΜΜ EDT
Photuris - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Γένος Photuris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thequirkyquail

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 10:59 ΠΜ EDT
Desmognathus lycos - Photo (c) Max Ramey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max Ramey
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Desmognathus lycos, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thequirkyquail

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 11:05 ΠΜ EDT
Desmognathus lycos - Photo (c) Max Ramey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max Ramey
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Desmognathus lycos, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thequirkyquail

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 12:12 ΜΜ EDT
Desmognathus lycos - Photo (c) Max Ramey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max Ramey
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Desmognathus lycos, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologyben

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 10:28 ΜΜ EDT
Penstemon smallii - Photo (c) Marty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Marty
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Penstemon smallii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdguy12

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 10:16 ΠΜ CEST
Drosera intermedia - Photo (c) Bastien Louboutin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bastien Louboutin
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Drosera intermedia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

globi1

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 01:57 ΜΜ EDT
Άγριο Γεράνι - Photo (c) Josh Emm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Emm
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologyben

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 11:19 ΠΜ EDT
Desmognathus monticola - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.D. Willson
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Desmognathus monticola, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellok

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:29 ΠΜ EDT
Photuris - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Γένος Photuris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpmoskwik

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Confirmed P. scintillans in NC! The photo is of a brachypterous female. mGDD starting from Feb 1 was 1542. Male also found: https://www.inaturalist.org/observations/220868268

Photinus scintillans - Photo (c) mnathan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mnathan
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Photinus scintillans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpmoskwik

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dozens of individuals synchronously flashing within a upland forest. 71 degrees Fahrenheit and mGDD starting from Feb 1 was 1489.

Photuris frontalis - Photo (c) Holly Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Holly Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Photuris frontalis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_vallejos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 05:24 ΜΜ -05

Τόπος

San Ignacio, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

thin eyebrow and red eyes, I am not sure

Vireo chivi - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Vireo chivi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gotcritters

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 12:03 ΜΜ EST
Desmognathus lycos - Photo (c) Max Ramey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max Ramey
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Desmognathus lycos, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack4rogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Phausis reticulata - Photo (c) John and Kendra Abbott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John and Kendra Abbott
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Phausis reticulata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadecampbell

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 09:33 ΜΜ EDT
Phausis reticulata - Photo (c) John and Kendra Abbott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John and Kendra Abbott
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Phausis reticulata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryant1

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 08:15 ΠΜ HST
Himatione sanguinea - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Himatione sanguinea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accipitergentilis

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 01:29 ΜΜ EDT
Drosera intermedia - Photo (c) Bastien Louboutin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bastien Louboutin
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Drosera intermedia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)

Παρατηρητής

tjay13

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 07:23 ΜΜ MDT
Καστανόλαιμη Πάρουλα - Photo (c) Irv, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 07:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Fifth state record, found by me. Heard it singing out the car window!

Καστανόλαιμη Πάρουλα - Photo (c) Irv, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vleidi

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 03:02 ΜΜ PDT
Sialia mexicana - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adventuringunicorn

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Epiaeschna heros - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Epiaeschna heros, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timur3582

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:22 ΠΜ MSK
Drosera rotundifolia - Photo (c) Chris Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Drosera rotundifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewvilleneuve

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:56 ΠΜ EDT
Drosera rotundifolia - Photo (c) Chris Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Drosera rotundifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

qfc79

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 06:17 ΜΜ EDT
Ερμητική Τσίχλα - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mole42

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 03:19 ΜΜ ADT
Sarracenia purpurea - Photo (c) Rick Nirschl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Nirschl
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Sarracenia purpurea, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imogendaszak

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 12:13 ΜΜ EDT
Catharus fuscescens - Photo (c) JoAnne-Russo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Catharus fuscescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pearlybaker

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Birkhead Mountains Wilderness

Crotalus horridus - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Lim
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Crotalus horridus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracekwong

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 02:07 ΜΜ MDT
Drosera rotundifolia - Photo (c) Chris Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Drosera rotundifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpavlisich

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 07:19 ΠΜ CDT
Vireo olivaceus - Photo (c) Kyle Blaney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle Blaney
Η ταυτότητα του χρήστη maxbird1: Vireo olivaceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 67149