Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliana033

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 12:17 ΜΜ -05
Condylostylus caudatus - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Σύνθετο Condylostylus caudatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas768

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:55 ΜΜ -05
Kiekie - Photo (c) Marie Cerda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Marie Cerda
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Γένος Kiekie, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:09 ΜΜ -05
Pseudomyrmex - Photo (c) Steven Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Γένος Pseudomyrmex, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentinatq23

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 07:55 ΠΜ -05

Τόπος

Universidad ICESI (Google, OSM)
Nyctibius griseus - Photo (c) marcelo_allende, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelo_allende
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Nyctibius griseus, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fonseca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 10:49 ΜΜ -05
Pseudoboa neuwiedii - Photo (c) Rainer Deo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rainer Deo
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Pseudoboa neuwiedii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lslaraq

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2019 12:18 ΜΜ -05
Bothrops asper - Photo (c) Marco Zozaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Zozaya
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Bothrops asper, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:16 ΜΜ -05

Περιγραφή

Toda una comunidad bajo corteza de Chiminango (Pithecellobium dulce).

Paratemnoides - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Daniel Roueche
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Γένος Paratemnoides, Ένα μέλος του Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:16 ΜΜ -05

Περιγραφή

Toda una comunidad bajo corteza de Chiminango (Pithecellobium dulce).

Cheliferoidea - Photo (c) Andrei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrei
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Υπεροικογένεια Cheliferoidea, Ένα μέλος του Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:52 ΜΜ -05
Frigga quintensis - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Frigga quintensis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fundacion_proaves

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Nariño, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Micrurus multiscutatus -

Micrurus multiscutatus - Photo (c) Mario Humberto Yánez-Muñoz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mario Humberto Yánez-Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Micrurus multiscutatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_uribe85

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 02:44 ΜΜ -05

Περιγραφή

Hallado muerto

Erythrolamprus epinephalus pseudocobella - Photo (c) Esteban Alzate Basto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Alzate Basto
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Erythrolamprus epinephalus ssp. pseudocobella, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juano

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 05:15 ΜΜ -05
Erythrolamprus epinephalus pseudocobella - Photo (c) Esteban Alzate Basto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Alzate Basto
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Erythrolamprus epinephalus ssp. pseudocobella, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 11:44 ΠΜ -05
Chactidae - Photo (c) Juan Carlos Rios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Rios
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Οικογένεια Chactidae, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 07:35 ΜΜ -05
Ονισκίδες - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 11:13 ΠΜ -05
Tetragnathidae - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Οικογένεια Tetragnathidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 07:51 ΜΜ -05
Acacesia - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Γένος Acacesia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 07:23 ΜΜ -05
Kiekie - Photo (c) Marie Cerda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Marie Cerda
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Γένος Kiekie, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 09:50 ΜΜ -05

Περιγραφή

Dia nublado, humedad alta se encontraba en medio de muchas hojas, al lugar no entraba luz de sol directa.

Leucauge - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasalcedo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 11:26 ΠΜ -05

Περιγραφή

Tristemente malinterpretada como serpiente venenosa por la comunidad :(

Imantodes cenchoa - Photo (c) Gert Jan Verspui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gert Jan Verspui
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Imantodes cenchoa, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultana

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 07:04 ΜΜ -05
Carcinophora americana - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Carcinophora americana, Ένα μέλος του Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 04:13 ΜΜ -05

Περιγραφή

Specimen 1 - guarding eggs under the pot.

Carcinophora americana - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Carcinophora americana, Ένα μέλος του Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια (Υποτάξη Serpentes)

Παρατηρητής

benavidessebastian

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 09:17 ΜΜ -05

Περιγραφή

Serpiente atropellada

Φίδια - Photo (c) Vipul Ramanuj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vipul Ramanuj
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliana033

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 11:01 ΠΜ -05
Thaumasia - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Γένος Thaumasia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 11:02 ΠΜ -05
Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elí García-Padilla
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

nbareschu

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 03:50 ΜΜ -05
Εσπερίδες - Photo (c) Sherrie Quillen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sherrie Quillen
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maya1021

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 04:32 ΜΜ -05

Τόπος

Cali (Google, OSM)
Pteridium - Photo (c) Yves Bas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Yves Bas
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Γένος Pteridium, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjarango

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 12:54 ΜΜ -05
Phoebis argante - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Phoebis argante, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultana

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Περιγραφή

Juvenile under rotten log

Pamphobeteus - Photo (c) Nicky Bay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicky Bay
Η ταυτότητα του χρήστη mauricini: Γένος Pamphobeteus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 28