Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesc_jutglar

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:39 ΠΜ CEST
Parietaria - Photo (c) Mike Farley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Farley
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γένος Parietaria, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)

Παρατηρητής

francesc_jutglar

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:39 ΠΜ CEST
Κονβόλβουλος - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesc_jutglar

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:39 ΠΜ CEST
Mentha - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γένος Mentha, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

francesc_jutglar

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:39 ΠΜ CEST
Ρανούγκουλος - Photo (c) Whitney Brook Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Whitney Brook Matson
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

francesc_jutglar

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:39 ΠΜ CEST
Ρανούγκουλος - Photo (c) Whitney Brook Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Whitney Brook Matson
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhuvanrajk

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)
Stigmatomma - Photo (c) 青李, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 青李
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γένος Stigmatomma, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhuvanrajk

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)
Amblyoponinae - Photo (c) Jonghyun Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonghyun Park
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Υποοικογένεια Amblyoponinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didi75

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 09:43 ΠΜ CEST
Lasius fuliginosus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Lasius fuliginosus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regnierda

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 04:45 ΜΜ CDT
Tetramorium - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γένος Tetramorium, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limjiaxuan-jx

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 06:41 ΜΜ +08
Oecophylla smaragdina - Photo (c) Thomas Job, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Job
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Oecophylla smaragdina, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnc409

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:59 ΜΜ +07
Oecophylla smaragdina - Photo (c) Thomas Job, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Job
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Oecophylla smaragdina, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurofulgoni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 10:00 ΠΜ -03
Pseudomyrmex - Photo (c) Steven Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γένος Pseudomyrmex, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurentbarthe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 10:01 ΠΜ CET
Anthicidae - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Οικογένεια Anthicidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efvojens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024

Τόπος

Huelva, Spanien (Google, OSM)
Tapinoma - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γένος Tapinoma, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aubreynkhata

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 08:46 ΠΜ EAT

Τόπος

RQ8F+F68, Malawi (Google, OSM)
Dorylus - Photo (c) satish nikam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γένος Dorylus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_ivanov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 09:02 ΜΜ +0530
Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2017 12:18 ΜΜ MSK
Plagiolepis - Photo (c) Jonghyun Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonghyun Park
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γένος Plagiolepis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

permico

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 02:19 ΜΜ CET
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)

Παρατηρητής

laulark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 01:26 ΜΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Γαιδουράγκαθο - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilianomori

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2015

Τόπος

Morimondo (Google, OSM)

Περιγραφή

Drowned in a pond

Crocidura gueldenstaedtii - Photo (c) Manuel Ruedi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manuel Ruedi
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Crocidura gueldenstaedtii, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopecoraro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:36 ΠΜ CET
Crematogaster sordidula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Philipp Hoenle
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Crematogaster sordidula, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gimminni_wildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 03:58 ΜΜ CET
Camponotus nylanderi - Photo (c) Geir Drange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geir Drange
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Camponotus nylanderi, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2012

Τόπος

Côte d'Ivoire (Google, OSM)

Περιγραφή

super cool to see these in the wild - all over the village

Psittacus - Photo (c) aliceantares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γένος Psittacus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmetrobins

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Bali, ID (Google, OSM)

Περιγραφή

Living in long-term captivity, wings clipped

Psittacus - Photo (c) aliceantares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γένος Psittacus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebina-intu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 10:31 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Trovati formicai con larve nel giardino di casa. Impossibile camminare scalzi poiché pungono e provocano reazione allergica.

Solenopsis invicta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Solenopsis invicta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusmario

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 01:02 ΜΜ CEST
Crematogaster scutellaris - Photo (c) Lenin Raga Maravilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lenin Raga Maravilla
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Crematogaster scutellaris, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefano19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 09:15 ΠΜ CEST
Solenopsis invicta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Solenopsis invicta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paologiampaoletti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 06:17 ΜΜ CEST
Messor minor - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Messor minor, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filippo125

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 01:45 ΜΜ CEST
Formica - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Γένος Formica, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jyotsna_a

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 08:39 ΠΜ IST
Oecophylla smaragdina - Photo (c) Thomas Job, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Job
Η ταυτότητα του χρήστη mattiamenchetti: Oecophylla smaragdina, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 14742