Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019

Τόπος

9778, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

8634

Plagiochila gigantea - Photo (c) johnsteel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila gigantea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 12:00 PM NZDT

Περιγραφή

Whakatikei 20.1.19

Field photos at: https://inaturalist.nz/observations/19751810

Plagiochila rutlandii - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila rutlandii, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020

Τόπος

Tututawa (Google, OSM)

Περιγραφή

9480

Plagiochila trispicata - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila trispicata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020

Τόπος

near Tututawa (Google, OSM)

Περιγραφή

9509

Plagiochila circinalis - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila circinalis, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020

Περιγραφή

9517-2

Plagiochila annotina - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila annotina, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021

Περιγραφή

9907

Plagiochila trispicata - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila trispicata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 03:42 PM NZST

Τόπος

Rotokare (Google, OSM)

Περιγραφή

9925

Plagiochila trispicata - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila trispicata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 03:59 PM NZST

Τόπος

Rotokare (Google, OSM)

Περιγραφή

9935

Plagiochila trispicata - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila trispicata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021

Τόπος

Ihaia (Google, OSM)

Περιγραφή

1015

Plagiochila annotina - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila annotina, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 10:38 AM NZST

Ετικέτες

Porella - Photo (c) Kathie Hodge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Γένος Porella, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021

Τόπος

Ihaia (Google, OSM)

Περιγραφή

1035

Dinckleria fruticella - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Dinckleria fruticella, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021

Τόπος

Ihaia (Google, OSM)

Περιγραφή

1071-1

Plagiochila trispicata - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila trispicata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021

Τόπος

Rotorangi (Google, OSM)

Περιγραφή

1129
ID ?

Plagiochila fasciculata - Photo (c) John Van den Hoeven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila fasciculata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021

Τόπος

Rotorangi (Google, OSM)

Περιγραφή

1171

Plagiochila trispicata - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila trispicata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021

Τόπος

Tarata (Google, OSM)

Περιγραφή

1227-1

Plagiochila fasciculata - Photo (c) John Van den Hoeven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila fasciculata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021

Τόπος

Tarata (Google, OSM)

Περιγραφή

1307
ID ?

Plagiochila deltoidea - Photo (c) johnsteel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila deltoidea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020

Τόπος

Styles Island (Google, OSM)

Περιγραφή

9070-1

Plagiochila gregaria - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila gregaria, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020

Τόπος

Styles Island (Google, OSM)

Περιγραφή

9076

Plagiochila ramosissima - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila ramosissima, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020

Τόπος

Styles Island (Google, OSM)

Περιγραφή

9077-3-1

Chiastocaulon conjugatum - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Chiastocaulon conjugatum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020

Τόπος

Styles Island (Google, OSM)

Περιγραφή

9094-1
Plagiochila intertexta

Plagiochila intertexta - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila intertexta, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020

Τόπος

Styles Island (Google, OSM)

Περιγραφή

9094-2

Plagiochila ramosissima - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila ramosissima, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020

Τόπος

Eleanor Island (Google, OSM)

Περιγραφή

9156
Vestigal underleaves.

Plagiochila colensoi - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila colensoi, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020

Τόπος

Utah Island (Google, OSM)

Περιγραφή

9296

Plagiochila ramosissima - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila ramosissima, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prayasi

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 12:16 PM NZST
Plagiochila deltoidea - Photo (c) johnsteel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila deltoidea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prayasi

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 12:17 PM NZST
Plagiochila deltoidea - Photo (c) johnsteel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila deltoidea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 02:00 AM +11

Περιγραφή

rarum ?

Hymenophyllum australe - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Hymenophyllum australe, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 08:59 AM AEST
Trichomanes venosum - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Trichomanes venosum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2014

Περιγραφή

Tullawallal; temperate beech rainforest, on bank/rock

Hymenophyllum cupressiforme - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Hymenophyllum cupressiforme, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepapa

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2010
Hymenophyllum baileyanum - Photo (c) Te Papa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Hymenophyllum baileyanum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsacer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 09:31 AM AEDT
Hymenophyllum cupressiforme - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Hymenophyllum cupressiforme, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 108