Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtaseski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:53 ΜΜ AEDT
Pultenaea scabra - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Pultenaea scabra, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 12:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Titirangi, Auckland.

Seepage/waterfall site on Zigzag Track, Atkinson Park.

Terricolous, trackside.

Ετικέτες

Pelliaceae - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Οικογένεια Pelliaceae, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

jamesbevan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 08:30 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Red hedge nettle. Not sure what the scientific name is.

Scrophularia nodosa - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andreas Rockstein
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Scrophularia nodosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdbellbutler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)
Cuspidatula kirkii - Photo (c) wendyk5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Cuspidatula kirkii, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 03:58 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

in wet silver beech forest

Plagiochila gigantea - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila gigantea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:02 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

maybe?

Plagiochila trispicata - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila trispicata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowanny

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:32 ΠΜ NZDT
Plagiochila - Photo (c) Arūnas Juknevičius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arūnas Juknevičius
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Γένος Plagiochila, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 01:01 ΜΜ NZDT
Plagiochila fuscella - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila fuscella, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 01:08 ΜΜ NZDT
Plagiochila trispicata - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila trispicata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 04:28 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

maybe?

Lophocoleaceae - Photo (c) Jeremy Rolfe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jeremy Rolfe
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Οικογένεια Lophocoleaceae, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 11:28 ΠΜ NZDT
Plagiochila gigantea - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila gigantea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 11:54 ΠΜ NZDT
Plagiochila deltoidea - Photo (c) John Steel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Steel
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila deltoidea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 01:22 ΜΜ NZDT
Plagiochila deltoidea - Photo (c) John Steel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Steel
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila deltoidea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 11:46 ΠΜ NZDT
Plagiochila gigantea - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila gigantea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 07:30 ΜΜ NZDT
Plagiochila gigantea - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila gigantea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 06:42 ΜΜ NZDT
Plagiochila deltoidea - Photo (c) John Steel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Steel
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila deltoidea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 06:55 ΜΜ NZDT
Plagiochila fuscella - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila fuscella, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 10:57 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on a tree trunk in native forest.

Plagiochila trispicata - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila trispicata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 01:21 ΜΜ NZDT
Plagiochila trispicata - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila trispicata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trufflepig_nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 03:14 ΜΜ NZDT
Plagiochila - Photo (c) Arūnas Juknevičius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arūnas Juknevičius
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Γένος Plagiochila, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 09:57 ΜΜ NZDT
Plagiochila - Photo (c) Arūnas Juknevičius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arūnas Juknevičius
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Γένος Plagiochila, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 01:34 ΜΜ NZDT
Plagiochila deltoidea - Photo (c) John Steel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Steel
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila deltoidea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 02:32 ΜΜ NZDT
Plagiochila fuscella - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila fuscella, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 02:27 ΜΜ NZDT
Plagiochila rutlandii - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Plagiochila rutlandii, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Radula marginata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Radula marginata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 03:30 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Uncommon. Corticolous on ramarama (Lophomyrtus bullata). Associated with Radula strangulata and Megalaria aff. orokonuiana.

Determination from images by Dr M.A.M. Renner.

Radula allisonii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Radula allisonii, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

In exposed tree roots in coastal broadleaf forest.

Radula marginata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Radula marginata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Περιγραφή

Local saxicolous liverwort in shaded riparian forest.

Radula marginata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Radula marginata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022

Τόπος

Dean, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

In stream. ID by David Glenny.

Radula strangulata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Radula strangulata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Περιγραφή

Saxicolous on small basalt rock face in shaded broadleaf riparian forest.

Radula marginata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη mattamrenner: Radula marginata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 963