Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)

Παρατηρητής

louisclouet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 04:54 ΜΜ CEST
Θαλασσοσφυριχτής - Photo (c) djhird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

sjlawson67

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 02:35 ΜΜ BST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Παρατηρητής

ksanavolya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:03 ΠΜ +05
Χειμωνόκιρκος - Photo (c) Константин Самодуров, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Константин Самодуров
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

ksanavolya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 02:50 ΜΜ +05
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

redhat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:44 ΠΜ CEST
Καλόγερος - Photo (c) Oscar Valencoso - Salomé Planas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)

Παρατηρητής

tomjamonneau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 06:23 ΜΜ CEST
Πυροβασιλίσκος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

tomjamonneau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 06:33 ΜΜ CEST

Περιγραφή

tentative id

Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

tomjamonneau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 06:57 ΜΜ CEST
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

tomjamonneau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 06:57 ΜΜ CEST
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

tomjamonneau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 07:05 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

tomjamonneau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 07:11 ΜΜ CEST
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_skotnicki

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 04:59 ΜΜ BST
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

urs_strewe

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 07:02 ΜΜ CEST
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)

Παρατηρητής

sim_elliott

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023
Σταχτοπετρόκλης - Photo (c) nfeddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nfeddu
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)

Παρατηρητής

zsoltsemperger

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:30 ΠΜ CEST
Λοφιοπαπαδίτσα - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

szuwarek

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 07:08 ΜΜ BST
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corokid

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 03:35 ΜΜ BST

Περιγραφή

Barry Wales

Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

annahp

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 02:13 ΜΜ MSK
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

zsoltsemperger

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:09 ΜΜ CEST
Καρβουνιάρης - Photo (c) David Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Roche
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax graculus)

Παρατηρητής

zsoltsemperger

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 02:09 ΜΜ CEST
Κιτρινοκαλιακούδα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dario Taraborelli
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Κιτρινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax graculus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

corokid

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 03:36 ΜΜ BST

Περιγραφή

Barry Wales

Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοπέρδικα (Alectoris rufa)

Παρατηρητής

inigo16

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2015 12:42 ΜΜ CEST
Κοκκινοπέρδικα - Photo (c) jerry2018, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by jerry2018
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Κοκκινοπέρδικα (Alectoris rufa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

bobsooni

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 02:52 ΜΜ MSK
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοθραύστης (Nucifraga caryocatactes)

Παρατηρητής

zsoltsemperger

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 11:53 ΠΜ CEST
Καρυοθραύστης - Photo (c) Alpsdake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Καρυοθραύστης (Nucifraga caryocatactes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)

Παρατηρητής

solapa

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 06:55 ΜΜ BST

Τόπος

Molesey (Google, OSM)
Μαύρος Κύκνος - Photo (c) Salvador Poot Villanueva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Salvador Poot Villanueva
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

jorge_moutinho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 04:11 ΜΜ CET
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

venjii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 09:09 ΠΜ CET

Περιγραφή

And mute swan.

Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

jorge_moutinho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 03:48 ΜΜ CET
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

trsraman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 05:49 ΜΜ CET

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Jakob W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jakob W.
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

trsraman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 09:12 ΠΜ CET
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mats5: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 235