Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

rocioelisa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 10:36 PM -03
Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

jgagliardia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)
Πούμα - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pfaucher
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Πούμα (Puma concolor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:10 PM -03
Χειλανθή - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:12 PM -03
Αραχνίδια - Photo (c) Sanjaya Kanishka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sanjaya Kanishka
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

constanza_aznatsnoc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 10:28 AM -03
Cistanthe - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Γένος Cistanthe, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeisicabezas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 02:54 PM -03
Ranunculus repens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Ranunculus repens, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayen_carolina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 02:52 PM -03

Τόπος

Cautín, CL-AR, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Especie introducida

Ranunculus repens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Ranunculus repens, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssd_ssd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:08 PM -03
Salicornieae - Photo (c) Eric Jacob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Jacob
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Φυλή Salicornieae, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariajetshu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 02:48 PM -03

Περιγραφή

Especie Introducida

Ranunculus repens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Ranunculus repens, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardvsilva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:16 AM -03
Jacaranda - Photo (c) mauroguanandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Γένος Jacaranda, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_stange

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 04:31 PM -03
Liolaemus schroederi - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Liolaemus schroederi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 02:55 PM -03

Περιγραφή

Mosca perteneciente a la familia Asidae de la subfamilia
Asilinae, acechando desde una rama seca de la ( Trevoa quinquenervia ) .
Interrelación : subfamilia
Asilinae - ( Trevoa quinquenervia ) .
(*): Identificada por matiasc .

Asilinae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Υποοικογένεια Asilinae, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

cesar383

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 05:19 PM -04
Κλουβίδα - Photo (c) Patrick Hacker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Patrick Hacker
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mireya_anzieta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 05:17 PM -03
Pleurodema thaul - Photo (c) taller_alas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Pleurodema thaul, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardvsilva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:50 AM -03
Φλόμος - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romiyj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 03:15 PM -03
Zephyranthes advena - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Perez Cid
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Zephyranthes advena, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

seba-stian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 10:37 AM -03
Κραμβοειδή - Photo (c) Hiroyuki-H, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός (Γένος Sonchus)

Παρατηρητής

catalina216

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:22 AM -03
Ζωχός - Photo (c) J. Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Ζωχός (Γένος Sonchus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francocarraminana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:00 AM -03
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) wildazimuth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sramirezc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 11:57 AM -03
Meloinae - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Υποοικογένεια Meloinae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

sramirezc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 05:35 PM -03
Αρθρόποδα - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

flordelboske

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 10:19 AM -03
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdzraw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:34 PM -03
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julymasias

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 11:47 AM -03
Loasa - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Γένος Loasa, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdzraw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 07:29 PM -03
Acanthinodera cumingii - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Acanthinodera cumingii, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdzraw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:49 PM -03
Acanthinodera cumingii - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Acanthinodera cumingii, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julymasias

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 03:11 PM -03
Diuca diuca - Photo (c) Island Conservation, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Diuca diuca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_rufipes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 10:26 AM -03
Porlieria chilensis - Photo (c) Bárbara Salas Osorio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bárbara Salas Osorio
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Porlieria chilensis, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

benjamin_rufipes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 07:23 PM -03
Μυοκάστορας - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Μυοκάστορας (Myocastor coypus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_rufipes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 02:43 PM -03
Trichocereus chiloensis chiloensis - Photo (c) Martin Lowry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Lowry
Η ταυτότητα του χρήστη matiasc: Trichocereus chiloensis ssp. chiloensis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3427