Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andy173

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 02:09 ΜΜ EDT
Latrodectus geometricus - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Latrodectus geometricus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2019 04:28 ΜΜ EST

Περιγραφή

Visual Description: Viewed under a compound microscope at 400x. Green-yellow in color with red and yellow circular structures within the slightly transparent organism. Composed of two cell places with a visible grove about halfway down the organism.

Habitat: Disturbed freshwater habitat. Found in a freshwater pond in a well lit area close to a maintained sandy beach.

Reference(s):
AlgaeBase: http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43626

Ceratiaceae - Photo (c) FWC Fish and Wildlife Research Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Οικογένεια Ceratiaceae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyn_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2019 10:41 ΠΜ EST

Περιγραφή

organism was collected in a pond that received a lot of sunlight by one of the dormitories on the University of South Florida campus. The microscope used had the organism magnified to 400x. It was collected the week prior to when it was observed on the microscope.

Ceratiaceae - Photo (c) FWC Fish and Wildlife Research Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Οικογένεια Ceratiaceae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huston_d_005

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 02:20 ΜΜ EST

Περιγραφή

White flowered angiosperm plant

Bidens alba - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Bidens alba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

singh_r_008

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 05:45 ΜΜ EST
Bidens alba - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Bidens alba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleary_k_40

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 04:16 ΜΜ EST

Περιγραφή

Observed in a bush along a sidewalk. Appeared black and orange, looked like fruits/seeds.

Zamia integrifolia - Photo (c) Jenny Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Zamia integrifolia, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fascianadbsc2011l025s2417202

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 12:18 ΜΜ EST
Nephrolepis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Γένος Nephrolepis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariahelfst

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 05:02 ΜΜ EST
Pteridium aquilinum pseudocaudatum - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Pteridium aquilinum var. pseudocaudatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Pteridium aquilinum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barkeyc002

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Pteridium aquilinum pseudocaudatum - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Pteridium aquilinum var. pseudocaudatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Pteridium aquilinum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stein_j_008

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 02:25 ΜΜ EST

Περιγραφή

Seedless plant observation

Nephrolepis cordifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Nephrolepis cordifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fontanes_a_026

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 12:49 ΜΜ EST
Nephrolepis cordifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Nephrolepis cordifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

semryck_b_14

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:59 ΜΜ EST
Nephrolepis cordifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Nephrolepis cordifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bailey_s_8

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 10:20 ΠΜ EST
Nephrolepis cordifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Nephrolepis cordifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawasliy30

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 11:27 ΠΜ EST
Nephrolepis cordifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Nephrolepis cordifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

litz_j_1

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 03:35 ΜΜ EST
Nephrolepis cordifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Nephrolepis cordifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardiner_john_24

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 10:31 ΠΜ EST
Pleopeltis michauxiana - Photo (c) Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Avery
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Pleopeltis michauxiana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamora_b_001

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Small cluster of ferns growing on the trunk of a tree. There also seems to be a baby fern yet to mature.

Pleopeltis michauxiana - Photo (c) Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Avery
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Pleopeltis michauxiana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hampton_c_22

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 12:08 ΜΜ EST

Τόπος

Tampa, FL, USA (Google, OSM)
Pleopeltis michauxiana - Photo (c) Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Avery
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Pleopeltis michauxiana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siegel_m_35

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 04:38 ΜΜ EST
Pleopeltis michauxiana - Photo (c) Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Avery
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Pleopeltis michauxiana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

larrea_a_35

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 10:46 ΠΜ EST
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibai_a_18

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 09:04 ΠΜ EST
Bidens alba - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Bidens alba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferreira_l_24

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024

Τόπος

Albertina, MG, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Small lichens I found on the trees in the beginning of the year!

Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvarez_j_14

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024

Περιγραφή

Phylum: Sac fungi

Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boothe_a_035

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 11:13 ΠΜ EST
Herpothallon - Photo (c) botanygirl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by botanygirl
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Γένος Herpothallon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

ermatinger_a_040

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 05:31 ΜΜ EST

Περιγραφή

Seedless

Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

samara_m_23

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farshid_a_41

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 07:33 ΜΜ EST

Τόπος

Tampa, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Lichen, Phylum Basidiomycota. This common lichen was growing on a tree. It was about two inches across and it had an earthy teal color to it. It was mostly flat but it had a couple of growths growing upward.

Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

sullivan_n_19

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 11:09 ΠΜ EST
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandroc2003

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 10:24 ΠΜ EST

Περιγραφή

Angiosperm

Bidens alba - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Bidens alba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sterle_l_04

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 05:26 ΜΜ EST
Taxodium distichum - Photo (c) William J. Deml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William J. Deml
Η ταυτότητα του χρήστη marymangiapia: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 913