Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elia_perez

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:50 PM CEST

Τόπος

Lugo, España (Google, OSM)
Pyrrhosoma nymphula - Photo (c) Philipp salzgeber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Pyrrhosoma nymphula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Vipera seoanei - Photo (c) Manuel Lemos / fotografía-diseño-audiovisual, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Vipera seoanei, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

varechi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 12:44 PM CET
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriacabaleiro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 09:35 PM CET
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) 1999 Henk Wallays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidchas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:59 AM CET

Περιγραφή

4 exemplares nun treito de 600m

Bufo spinosus - Photo (c) snake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by snake snake
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Bufo spinosus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexbrem

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 09:35 PM CET
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) 1999 Henk Wallays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

varechi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 12:49 PM CET
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

varechi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 12:49 PM CET
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriacabaleiro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 07:41 AM CET
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) 1999 Henk Wallays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasfervel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:11 PM CET
Lissotriton boscai - Photo (c) Naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Lissotriton boscai, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elia_perez

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:47 PM CEST

Τόπος

Lugo, España (Google, OSM)
Aeshna cyanea - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Aeshna cyanea, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Alytes obstetricans - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Alytes obstetricans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Lissotriton boscai - Photo (c) Naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Lissotriton boscai, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Lissotriton boscai - Photo (c) Naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Lissotriton boscai, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elia_perez

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Iberolacerta monticola - Photo (c) PABLO MIKI GARCIA GONZALEZ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Iberolacerta monticola, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

Ejemplar asoleándose, al acercarme pude apreciar que carecía de un ojo.

Natrix maura - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Natrix maura, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Lacerta schreiberi - Photo (c) Pablo Torres Luaces, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Lacerta schreiberi, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) 1999 Henk Wallays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Bufo spinosus - Photo (c) snake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by snake snake
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Bufo spinosus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Bufo spinosus - Photo (c) snake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by snake snake
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Bufo spinosus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) 1999 Henk Wallays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) 1999 Henk Wallays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) 1999 Henk Wallays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) 1999 Henk Wallays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) 1999 Henk Wallays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) 1999 Henk Wallays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) 1999 Henk Wallays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibgg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) 1999 Henk Wallays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexbrem

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Lacerta schreiberi - Photo (c) Pablo Torres Luaces, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Lacerta schreiberi, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Rana iberica - Photo (c) gustavofd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinho_cabana: Rana iberica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 33835