Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_c_ordaz_coppel

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 03:00 PM MDT
Argiope argentata - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claire O'Neill
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_c_ordaz_coppel

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 06:47 PM MDT
Melanerpes uropygialis - Photo (c) Mark Dennis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Dennis
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Melanerpes uropygialis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choriplanti

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:29 PM CDT
Diglossa baritula - Photo (c) Carlos Alberto Solís Sarmiento, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Alberto Solís Sarmiento
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Diglossa baritula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fauna_maya

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 08:36 AM CDT
Boa imperator - Photo (c) D. Valencia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D. Valencia
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Boa imperator, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickhaddock

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:36 PM MDT

Περιγραφή

Ostrero en Vuelo

Αμερικανικός Στρειδοφάγος - Photo (c) camoura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Αμερικανικός Στρειδοφάγος (Haematopus palliatus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_c_ordaz_coppel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 12:08 PM EST
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρατζάς (Hydroprogne caspia)

Παρατηρητής

avesdemazatlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 02:40 PM MDT
Καρατζάς - Photo (c) wtg1940, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Καρατζάς (Hydroprogne caspia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avesdemazatlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:13 PM MDT

Τόπος

Cerritos (Google, OSM)
Calidris virgata - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Calidris virgata, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

avesdemazatlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:26 PM MDT

Τόπος

Estero del Yugo (Google, OSM)
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) Teresa Murr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teresa Murr
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avesdemazatlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:12 PM MDT

Τόπος

Cerritos (Google, OSM)
Pheugopedius felix - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Pheugopedius felix, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avesdemazatlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:43 PM MDT

Τόπος

Estero del Yugo (Google, OSM)
Tachybaptus dominicus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Tachybaptus dominicus, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avesdemazatlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 02:23 PM MDT
Αμερικανικό Ποταμογλάρονο - Photo (c) Bert Filemyr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bert Filemyr
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Αμερικανικό Ποταμογλάρονο (Sterna forsteri)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avesdemazatlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:41 AM MDT
Plegadis chihi - Photo (c) assmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by assmann
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Plegadis chihi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avesdemazatlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 08:51 AM MDT
Calidris virgata - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Calidris virgata, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avesdemazatlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 08:18 AM MDT
Rhodinocichla rosea - Photo (c) Daniel Garza Tobón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Garza Tobón
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Rhodinocichla rosea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avesdemazatlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:55 PM MDT
Anhinga anhinga - Photo (c) Justina Martelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justina Martelli
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Anhinga anhinga, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:20 AM CDT
Melozone fusca - Photo (c) Gera Guzman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gera Guzman
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Melozone fusca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:26 AM MDT
Λιβαδοσφυριχτής - Photo (c) world_lineage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by world_lineage
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:24 AM MDT
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:24 AM MDT
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:21 AM MDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 09:43 AM CDT
Icteria virens - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Icteria virens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:48 AM CDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Tripp Davenport, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

restauracionambiental

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:59 PM CDT
Piranga flava - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Piranga flava, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgepgc

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 09:00 AM CDT
Cynanthus latirostris - Photo (c) D. Alexander Carrillo Mtz., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Cynanthus latirostris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2014 07:46 AM MST

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)
Catharus dryas - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Catharus dryas, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juaneto97

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 03:00 PM UTC
Mycteria americana - Photo (c) J. Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Mycteria americana, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2014
Pheucticus chrysopeplus - Photo (c) Roberto González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Pheucticus chrysopeplus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_c_ordaz_coppel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 05:00 PM MST
Dendrocygna autumnalis - Photo (c) mlhradio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Dendrocygna autumnalis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_c_ordaz_coppel

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 06:04 PM PDT
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη martingilgallo: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 164