Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

experiencealaska

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2017 10:41 AM UTC
Erica canariensis - Photo (c) Frank Walther, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Walther
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Erica canariensis, Ένα μέλος του Ρείκια (Τμήμα Erica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερβένα Η Φαρμακευτική (Verbena officinalis)

Παρατηρητής

paolapalazzolo

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 11:44 AM CEST
Βερβένα Η Φαρμακευτική - Photo (c) Ji-Shen Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ji-Shen Wang
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Βερβένα Η Φαρμακευτική (Verbena officinalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pihlaviita

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 08:01 PM EEST

Ετικέτες

Campanula patula - Photo (c) Juha Haataja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Campanula patula, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pihlaviita

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 07:59 PM EEST
Cirsium heterophyllum - Photo (c) nz_willowherb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Cirsium heterophyllum, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pihlaviita

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 07:51 PM EEST
Alopecurus pratensis - Photo (c) Jeremy Barker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Alopecurus pratensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cata-zhaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 02:26 PM CEST

Τόπος

19, Realp, Uri, CH (Google, OSM)
Gentiana - Photo (c) 空猫 T. N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 空猫 T. N
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Γένος Gentiana, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pihlaviita

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 01:48 PM EEST

Ετικέτες

Fragaria vesca - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Blaney
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Fragaria vesca, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

cata-zhaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 09:01 AM CEST
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Avelino Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Avelino Vieira
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolapalazzolo

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 08:07 PM CEST

Τόπος

Osor (Google, OSM)
Limonium narbonense - Photo (c) Stefano Doglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefano Doglio
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Limonium narbonense, Ένα μέλος του Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolapalazzolo

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 08:07 PM CEST

Τόπος

Osor (Google, OSM)
Λειμώνιο - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_strazzaboschi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

Si tratta della sottospecie nemoralis legata ad ambienti più asciutti rispetto alla sottospecie nominale. Presente in poche stazioni tra Trentino, Veneto e Friuli.

Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Liparis nemoralis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco100

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2010

Τόπος

Portugal - Arrimal (Google, OSM)
Parasola lactea - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Parasola lactea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gboropa

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:54 AM CEST
Koenigia alpina - Photo (c) Vadim Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vadim Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Koenigia alpina, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 12:53 PM CEST
Koenigia alpina - Photo (c) Vadim Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vadim Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Koenigia alpina, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2012
Koenigia alpina - Photo (c) Vadim Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vadim Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Koenigia alpina, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolamcasale

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:08 AM CEST
Crepis conyzifolia - Photo (c) Wolfgang Jauch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Wolfgang Jauch
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Crepis conyzifolia, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolapalazzolo

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 12:00 PM CEST
Orchis purpurea - Photo (c) Daniele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Orchis purpurea, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescadeleo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Stachys recta - Photo (c) Markus Krieger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Markus Krieger
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Stachys recta, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blue_celery

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 06:56 PM CEST
Helichrysum stoechas - Photo (c) Carlos Martínez García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos Martínez García
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Helichrysum stoechas, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwin_pteridophilos

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 02:51 PM CEST

Περιγραφή

I visited the serpentine quarry in Burgenland, Austria, where the sole, small population of Paragymnopteris marantae had been detected in 1962, but eradicated just 30 years later by widening the quarry.
My first sightings of the abundant Serpentine Spleenwort are likely close to the blasted away serpentine rocks which had been home to the most rare "Fur-fern" at northern border of it's range.
My trip went around the quarry and farther in the woods above. I could not find any site with Paragymnopteris marantae, so this is obviously gone lost there.
A. cuneifolium is obviously best capable to colonize fresh cracks in serpentine rocks as well as talus, so it is abundant around the quarry border. In opposite to that P. marantae seems to need boulders with steep flanks, which are relatively long exposed to withering, and this fern does likely propagate rather slowly, so there was no chance to survive at other, newly exposed rocks near by.

Asplenium cuneifolium - Photo (c) frahome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frahome
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Asplenium cuneifolium, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Neotinea ustulata - Photo (c) andim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andim
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Neotinea ustulata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nele22

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 05:07 PM CEST
Cyclamen purpurascens - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Cyclamen purpurascens, Ένα μέλος του Κυκλάμινο (Γένος Cyclamen)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrgrant

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 01:02 PM AKDT
Pulmonaria montana - Photo (c) pwijnsouw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pwijnsouw
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Pulmonaria montana, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 11:33 AM CEST
Primula intricata - Photo (c) Xavier Béjar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Primula intricata, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescadeleo

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 05:33 PM CEST
Scolitantides orion - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Scolitantides orion, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescadeleo

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Isatis tinctoria - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Isatis tinctoria, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescadeleo

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Fraxinus ornus - Photo (c) Dean Zagorac, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Zagorac
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Fraxinus ornus, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oggioniale

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2015 04:09 PM CEST

Τόπος

Vercelli, Italy (Google, OSM)
Hylotelephium maximum - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kari Pihlaviita
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Hylotelephium maximum, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolapalazzolo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022
Lilium martagon - Photo (c) Hermann Falkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Lilium martagon, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolapalazzolo

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 03:26 PM CEST
Geum rivale - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη martinbishop: Geum rivale, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6821